UiB Universitetet i Bergen, Universitetsmuseet

Et monumentalt tekstilarbeid av Kari Dyrdal (NO) har en sentral plass i den nye Universitetsaulaen i Universitetsmuseet i Bergen. Verket som mer eller mindre dekker hele fondveggen danner en storslått ramme rundt høytidelige begivenheter i Vestlandets nye akademiske storstue.

Ornament – kalkspat på mylonittisk gneis–60°23’45.96”N, 5°18’31.96”Ø, av Kari Dyrdal. Fotograf: KORO

Om prosjektet

Universitetsmuseet i Bergen, på folkemunne kalt Bergen museum, ble grunnlagt i 1825 og er et av Norges eldste museer. Museet er stengt på ubestemt tid fordi bare Sørfløyen har fått bevilget penger til rehabilitering. Tidligere kunne man her se utstillinger som viser eksotiske dyrearter og insekter, og hvordan hverdagslivet artet seg i tidligere tider. Museet huser dessuten forskningsinstituttet De naturhistoriske samlinger, som er underlagt Universitetet i Bergen.

Sørfløyen er nå renovert og tilbakeført til sin opprinnelige prakt, og i forbindelse med ombyggingen fikk Universitetet i Bergen få sin egen universitetsaula. Festsalen danner ramme rundt offisielle arrangementer, doktorgradsseremonier, internasjonale akademiske foredrag og dessuten konserter og banketter. Plasseringen av universitetets festsal i museet understreker de tette historiske båndene mellom de to institusjonene. Den naturvitenskapelige forskningen ved museet dannet i sin tid grunnlaget for opprettelsen av universitetet, som fant sted i 1946.

Det ble satt av tre millioner kroner til et nytt kunstprosjekt til fondveggen i festsalen, og etter en lukket konkurranse ble kunstner Kari Dyrdal valgt.

Dyrdal er professor i tekstil ved Avdeling for kunst på Kunst- og designhøgskolen i Bergen. Hun ønsket å ta utgangspunkt i naturvitenskapen som dyrkes ved museet og universitetet i arbeidet til festsalen. Som hun sier i sitt konkurranseutkast: «Naturvitenskapen avdekker mønster og strukturer, og jeg har ønsket å bruke dette som underlag for en stor, vevd flate». Bildet er vevd av ulike, lysbestandige materialer med digital vev på et verksted i Nederland. Som utgangspunkt for motivet bruker hun fotografier av snitt i Bergens grunnfjell som hun bearbeider digitalt, gjennom speilinger og forskyvninger.

Detaljer

Adresse

Musèplassen 3, 5007 Bergen

Fylke

Vestland

Kunstner

Kari Dyrdal

Ferdigstilt dato

01.09.2015

Prosjektansvarlig

Trude Schjelderup Iversen

Kunstkonsulent(er) i kunstutvalget

Jeremy Welsh

Mottakerinstans

Universitetet i Bergen

Arkitektkontor

b+b arkitekter as , (fra april 2014)

Byggherre

Statsbygg , (fra juni 2014)

¨
Varighet

Permanent

Tilgjengelighet

Tilgjengelig for publikum

Program

Kunst til statens nybygg

Kunstverk