UiO Universitetet i Oslo, Domus Medica

Tre ulike kunstverk på Domus Medica reflekterer på hvert sitt vis over menneskekroppen: Ett viser kroppen som celle sett gjennom mikroskop og to andre viser mennesket som en kompleks sosial organisme i samspill med sine omgivelser.

Tverrsnitt, av Haugen/ Zohar Arkitekter. Fotograf: Trond A. Isaksen

Om prosjektet

Domus Medica på Gaustad i Oslo er i dag den viktigste undervisningsarena ved Medisin-, odontologi- og ernæringsstudiet ved Universitetet i Oslo. Rundt tusen studenter og 350 ansatte arbeider til daglig i bygningen. Den nye kunsten i anlegget skal vekke nysgjerrighet og skape rom for ettertanke, i et miljø der nytenkning og prestasjoner står sentralt.

Ved inngangen til bygget møter man den ene av Charlotte Gyllenhammars (SE) to skulpturgrupper, kalt Studium. To bronsefigurer sitter på en benk utenfor hovedinngangen og dingler med bena. De er kledd i naturtro parkdresser, men ansiktstrekkene er utvisket. Slik fremstår de på samme tid som vare og nære, og gåtefulle og uhyggelige. Utenfor Rotunden, et bygg for undervisning, gruppeaktiviteter og studentliv, er den andre skulpturgruppen plassert. Her møter vi fem barn som sitter i en sirkel, som om de er oppslukt i intens lek. Måten de sitter på bringer tankene hen på barnlig undring og utforskerstrang, men også til en aldersuavhengig, menneskelig tilbøyelighet til meditativ konsentrasjon.

Inne i bygningen dominerer skulpturen Tverrsnitt av Haugen/Zohar Arkitekter (NO). Denne består av en kokongaktig konstruksjon som henger ned fra taket i laboratoriebyggets sentralhall. På dagtid speiler verket rommet rundt seg på en måte som forsterker byggets arkitektur. Om kvelden lyser den som en lampe. Objektet har et fremtidspreg og fremstår nærmest som en slags cyborg, som en blanding av celle og maskin, med sine parallellstilte skiver og organiske former.

Mennesket står sentralt også i Else Marie Hagens (NO) kunstverk Parameter. En serie bildemontasjer viser skikkelser som håndterer plater hvor man ser speilbilder av dem selv, eller andre personer, og gjenskinn av interiør. Bildene er tatt på stedet, og slik blir Hagens kunst en speiling av hvordan byggets brukere formes av omgivelsene og er med på å forme omgivelsene i en kompleks vekselvirkning.

Detaljer

Adresse

Sognsvannsveien 9

Fylke

Oslo

Kunstnere

Charlotte Gyllenhammar
Haugen/ Zohar Arkitekter As
Else Marie Hagen

Ferdigstilt dato

01.06.2013

Prosjektansvarlig

Dag Wiersholm
Ruth Hege Halstensen
Bo Krister Wallström
Mette Kvandal

Kunstkonsulent(er) i kunstutvalget

Solveig Aalberg
Line B Løkken

Byggherre

Statsbygg

Arkitektkontor

HRTB Arkitekter, Oslo

¨
Varighet

Permanent

Tilgjengelighet

Tilgjenglig for publikum

Program

Kunst til statens nybygg

Kunstverk

Milepæler

01.10.2014


Ferdigstillt

15.02.2013


Åpning av bygg