UiT Norges Arktiske Universitet, Campus Tromsø, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Bygningen som lærarstudentane ved Universitetet i Tromsø held til i, er blitt renovert fleire gonger. Det har resultert i tre kunstprosjekt initiert i kvart sitt tiår.


Vis på kart
Lukk kartet
Finn veien

Finn veien til UiT Nor­ges Ark­tis­ke Uni­ver­si­tet, Cam­pus Tromsø, In­sti­tutt for læ­re­rut­dan­ning og pe­da­go­gikk

eller
Finn stedet der du er nå
Velg transporttype:
Avbryt
  • Et sted å være 2, Inge van der Drift. Fotograf: Ukjent
  • Et sted å være 2, Inge van der Drift. Fotograf: Ukjent
  • Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, UiT Norges Arktiske Universitet, Campus Tromsø. Fotograf: Kjell Ove Storvik
Klikk for å zoome

Om prosjektet

Om prosjektet

Instituttet for lærarutdanning og pedagogikk held til i ein stram, funksjonalistisk bygning frå 1952 som ligg sentralt på campusområdet. I vrimlearealet til eit nybygg heng Inge van der Drift sine skulpturar frå 2001. Inge van der Drift er kjend for å arbeide med kontrastfylte og overraskande materiale. Alt frå stein til fjær har ho nytta i kunstprosjekta sine, som held til i eit grenseland mellom kunsthandverk og biletkunst.

Kunstverket ho har laga til lærarutdanningsinstituttet, er ikkje noko unntak: Det består av fem objekt av hønsenetting som er blitt lodda saman. Dei lette, luftige objekta bular ut frå veggflata i ulike storleikar, som gir ei oppleving av at dei er i stadig forandring. På eit stillfarande vis gjev dei assosiasjonar til noko organisk, til planter eller biologiske organismar. Tittelen på verket er Et sted å være 2.

Inge van der Drift er fødd i Nederland, men bur og har sitt kunstnariske virke i Noreg.

Et godt sted å være er det førebels siste av tre kunstprosjekt som er laga til Instituttet for lærarutdanning og pedagogikk ved Universitetet i Tromsø. Dei to andre kunstverka er Finn Alsos sitt keramikkverk frå 1991, som du kan lese om her her, og Terje Roalkvam sine veggskulpturar, som du kan lese om her.

Fakta

Fakta

Besøksadresse

Mellomvegen 110 , 9006 Tromsø

Ferdigstilt dato

01.01.2001

Prosjektansvarlig

Heidi Ramsvik

Kunstkonsulent(er) i kunstutvalget

Solveig Elisabeth Ovanger

Arkitektkontor

Sigurd Hamran arkitekter as

Byggherre

Statsbygg

Varighet

Permanent

Tilgjengelighet

Tilgjengelig for publikum

Program

Kunst til statlige nybygg

Kunstverk

Kunstverk

Del dette prosjektet