UiB Universitetet i Bergen, Det psykologiske fakultet

Suvi Nieminens tredelte verk Nexus spelar på samanhengen og kontrasten mellom ulike materiale og kunstnarlege uttrykk.


Vis på kart
Lukk kartet
Finn veien

Finn veien til UiB Uni­ver­si­te­tet i Ber­gen, Det psy­ko­lo­gis­ke fa­kul­tet

eller
Finn stedet der du er nå
Velg transporttype:
Avbryt
 • Nexus (1) og (2), Suvi Nieminen. Fotograf: Thor Brødreskift
 • Nexus (1), Suvi Nieminen. Fotograf: Thor Brødreskift
 • UiB Universitetet i Bergen, Det psykologiske fakultet, Bergen. Fotograf: Thor Brødreskift
 • Nexus (1) og (2), Suvi Nieminen. Fotograf: Thor Brødreskift
 • Nexus (2), Suvi Nieminen. Fotograf: Thor Brødreskift
 • Nexus (2), Suvi Nieminen. Fotograf: Thor Brødreskift
 • oversikt (14 grafiske verk), Suvi Nieminen. Fotograf: Thor Brødreskift
 • Helmikuu IV, Suvi Nieminen. Fotograf: Thor Brødreskift
 • Helmikuu V, Suvi Nieminen. Fotograf: Thor Brødreskift
 • Helmikuu VII, Suvi Nieminen. Fotograf: Thor Brødreskift
 • Helmikuu II, Suvi Nieminen. Fotograf: Thor Brødreskift
Klikk for å zoome

Om prosjektet

Om prosjektet

Den finskfødde kunstnaren Suvi Nieminen lagar ofte skulpturar med utgangspunkt i det spesifikke rommet kunsten skal vere i. På Det psykologiske fakultetet ved Universitetet i Bergen har ho installert det tredelte verket Nexus (­­1997), som består av to skulpturelle installasjonar og 16 grafiske verk. «Nexus» betyr samanheng eller samling, og verket spelar på kontrastane mellom ulike typar materiale.

Den største skulpturen finn ein i atriet i trapperommet. Frå taket og ned til andre etasje heng det lengder av bølgjeforma, syrefast, rustfritt stålband. I tillegg har kunstnaren sveisa saman stålband til avlange former og tredimensjonale konstruksjonar som er festa til betongavsatsane mellom etasjane.

I fjerde etasje er ei veggflate fylt av 21 små skulpturar som kvar er laga av to kjegleformer, ei i dreidd stål og ei i støypt gummi. Til saman dannar skulpturane eit stormaska rutenett som gir veggen struktur og tekstur.

Stålbanda i trapperommet og veggen med veggskulpturane spelar mot kvarandre gjennom motsetningar i uttrykk og likskapar i materiale. Desse maskinelt produserte verka vert igjen kontrastert av Nieminens 16 grafiske arbeid i kantina. Uttrykket til dei handlaga kaldnålsraderingane skaper ei intim atmosfære.

Suvi Nieminen er utdanna ved tekstilavdelinga ved Konstindustriella högskolan i Helsinki og grafikkavdelinga ved Vestlandets Kunstakademi i Bergen. Arbeida hennar er mellom anna innkjøpt av Museet for samtidskunst, Bergen kunstmuseum, Trondheim kunstmuseum og Norsk kulturråd, og ho har hatt oppdrag for kaianlegget i Ulvik og resepsjonen til Statoils hovudkontor i Stavanger. Ho har også vore sensor ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB) og diplomrettleiar og lærar ved Bergen arkitektskole (BAS). Ved fleire høve har ho også vore kunstnarisk konsulent for KORO.

Fakta

Fakta

Besøksadresse

Christies gate 12, 5015 Bergen

Kunstner
Ferdigstilt dato

24.11.1997

Prosjektansvarlig

Kristine S. Smeby
Arild H. Eriksen

Kunstkonsulent(er) i kunstutvalget

John Petter Havnerås

Arkitektkontor

Grieg Arkitekter AS

Byggherre

Statsbygg

Varighet

Permanent

Tilgjengelighet

Tilgjengelig for publikum

Program

Kunst til statlige nybygg

Kunstverk

Kunstverk

Del dette prosjektet