Sysselmannen på Svaldbard, administrasjonsbygget

To kunstverk som tidligere hadde blitt skadet i brann, ble restaurert da et tilbygg til sysselmannskontoret ble oppført i 2015. I tillegg ble et verk av Else Marie Hagen innkjøpt.

 

Om prosjektet

Sysselmannen på Svalbard er den norske regjeringens øverste representant på øygruppen. Sysselmannskontoret har 35 medarbeidere og ivaretar en rekke offentlige oppgaver. KORO har gjennomført kunstprosjekter hos Sysselmannen i tre omganger: Det første omfattet to tekstilarbeider, Flora av Randi Heitmann Hjort og Drøm om sommer av Bjørg Måseide. Senere kom et relieff og et materialarbeid av Ludvig Eikaas, og en skulptur og et relieff av Axel Tostrup. I 1995 brant Sysselmannens kontor til grunnen. Flere av kunstverkene ble ødelagt, og to av dem ble totalskadet og måtte kondemneres.

Det nye sysselmannskontoret er tegnet av Einar Jarmund og Håkon Vigsnæs, og sto ferdig i 1998. Bygningen ligger på en høyde cirka 400 meter fra sjøen og har utsikt mot Adventfjorden i nordøst, Isfjorden mot vest og Longyeardalen mot øst. I forbindelse med innvielsen ble det tredje KORO-prosjektet gjennomført; et større integrert glassmaleri av Liv Anne Lundberg og Kyrre Andersen.

Da et tilbygg til sysselmannskontoret ble oppført i 2015, ble to kunstverk som ble hardt rammet av brannen i 1995, Axel Tostrups treskulptur ved kontorbyggets inngangsparti og Ludvig Eikaas’ relieff i byggets resepsjonsområde, restaurert av konservatorer fra museet på Svalbard.

I tillegg ble et verk fra Else Marie Hagens bildeserie Av, på, av innkjøpt. Kunstneren tar utgangspunkt i kontrastparet lys/mørke, og i serien ser vi en rekke bilder fra et tomt rom der en lyskilde skrus av og på. Ved første øyekast kan motivene oppfattes som soloppganger, men når man ser grundigere etter oppdager man at «solen» er gjenskinnet fra en spotlampe, og «horisontlinjen» overgangen mellom gulv og vegg i det nakne rommet. Hagen tydeliggjør fotografiets fleksible forhold til virkeligheten og hvordan det kan fortolkes av betrakteren. Lyset og solen har en spesiell betydning på Svalbard, der man lever tett på naturen og midnattssol, og mørketiden påvirker innbyggernes liv og hverdag på ulike måter.

Bilder fra tidligere KOROprosjekt som er gjennomført hos Sysselmannen på Svalbard, kan sees her:
Sysselmannen på Svalbard, administrasjonsbygget (1981)
Sysselmannen på Svalbard, administrasjonsbygget (1999)
Sysselmannen og Bergmesteren på Svalbard (1991)

Detaljer

Adresse

Vei 309, nummer 4,
Longyearbyen, Svalbard

Kunstner

Else Marie Hagen

Ferdigstilt dato

01.08.2015

Kurator

Nora Ceciliedatter Nerdrum

Mottakerinstans

Sysselmannen på Svalbard

Byggherre

Statsbygg

Arkitektkontor

Jarmund/Vigsnæs arkitekter

¨
Varighet

Permanent

Tilgjengelighet

Tilgjengelig for publikum

Program

Kunst til statens nybygg

Kunstverk