Statens vegvesen og Stord lensmannskontor

Fotografiene i Toril Johannessens (NO) serie Unlearning Optical Illusions viser fargede, mønstrede tekstiler i virkelig størrelse. Hvert design har en klassisk geometrisk optisk illusjon i mønsteret.


Vis på kart
Lukk kartet
Finn veien

Finn veien til Sta­tens vegve­sen og St­ord lens­manns­kon­tor

eller
Finn stedet der du er nå
Velg transporttype:
Avbryt
  • Unlearning the Poggendorf Illusion, Toril Johannessen. Fotograf: Toril Johannessen
  • Unlearning the Hering Illusion, Toril Johannessen. Fotograf: Toril Johannessen
  • Unlearning the Poggendorf Illusion, Toril Johannessen. Fotograf: Christina Leithe Hansen
  • Statens vegvesen og Stord lensmannskontor, Hordaland. Fotograf: Statsbygg
  • Unlearning the Hering Illusion og Unlearning the Müller-Lyer Illusion, Toril Johannessen. Fotograf: Christina Leithe Hansen
  • Unlearning the Müller-Lyer Illusion, Toril Johannessen. Fotograf: Johannessen, Toril
Klikk for å zoome

Om prosjektet

Om prosjektet

Toril Johannessens arbeider Unlearning the Hering Illusion, Unlearning the Muller-Lyer Illusion og Unlearning the Poggendorf Illusion er tre bilder fra en serie av sju digitale fotografier. Hvert design har en klassisk geometrisk optisk illusjon i mønsteret, og informasjonstekster som følger hvert bilde forteller om den spesifikke illusjonen og om slike illusjoners rolle i vitenskapshistorien.

Toril Johannessen utforsker i sin kunstpraksis krysningspunktet mellom kunst og vitenskap, og arbeidet hennes har gjerne referanser til vitenskapelig forskning eller vitenskapshistorie.

Optiske illusjoner var på 1800-tallet et aktivt vitenskapelig felt der det hersket ulike teorier om hvordan synsbedrag fungerer og hvorfor de oppstår. Müller-Lyer illusjonen består av to like lange linjer med enten innadvendte eller utadvendte piler. Det er vanlig at linjen med utadvendte piler virker lengre enn den andre, selv når man vet at de er like lange. Det oppstår en konflikt mellom hva individet opplever på et subjektivt plan og hva objektive målinger viser, noe Toril Johannessen knytter til forholdet mellom det private og det offentlige rom.

Den spesifikke tekstiltypen som mønstrene er inspirert av er en variant av vokstrykk som er kjent både som afrikanske trykk og som Wax Hollandaise eller Dutch Prints. Med utgangspunkt i indonesisk voksbatikk ble denne trykketeknikken på 1800-tallet industrialisert i Nederland og deretter ble den eksportert til Vest-Afrika, der de ble svært populære og etter hvert betraktet som et uttrykk for afrikansk identitet. Med referanse til tekstilhistorien knytter verket seg til spørsmål om kulturell identitet, global kapitalisme og vestens eksotisering av Afrika gjennom et kolonialt blikk.

Nybygget for Stord lensmannskontor og Statens vegvesen på Stord er et felles kontorbygg som skal huse 73 ansatte og kan ta imot inntil 100 besøkende per dag. Bygget var i 2015 det mest energieffektive Statsbygg hadde bygget, og energibehovet er en tredel av det som er normalt for gode, nye kontorbygg. Behovet for romoppvarming er bare 4,1 kWh per kvadratmeter i året, og for hele bygget tilsvarer dette varmen fra to vanlige panelovner.

Fakta

Fakta

Besøksadresse

Vabakkjen 7, 5411 Stord

Ferdigstilt dato

26.11.2015

Prosjektansvarlig
Kurator

Elin Maria Olaussen
Karen Christine Tandberg

Arkitektkontor

Link Arkitekter AS

Byggherre

Statsbygg

Varighet

Permanent

Tilgjengelighet

Tilgjengelig for publikum

Program

Kunst til statlige nybygg

Kunstverk

Kunstverk

Del dette prosjektet