Riksrevisjonen

Besøkende til Riksrevisjonens hovedkontor i Oslo vil alt i inngangspartiet møte Leonard Rickhards dempede, men forunderlige maleri Modellbord – Etter snøfall.

Modellbord – Etter snøfall, Leonard Rickhard. Fotograf: Werner Zellien

Om prosjektet

Riksrevisjonens hovedkontor i Oslo flyttet inn i nytt bygg i Storgata i 2016. Leonard Rickhards maleri Modellbord – Etter snøfall, laget i perioden 1995-2002, er innkjøpt til bygget og montert på fondveggen i inngangspartiet.

Maleriet viser en modell av en fabrikkliknende ansamling bygninger på et bord. Modellbordet er plassert midt i maleriet, men linjene viser til et forsvinningspunkt utenfor flaten. Rickhards malerier formidler en særegen ro og balanse. I Modellbord – Etter snøfall skapes denne stemningen av de dempede, vinterlige fargeflatene og den nærmest matematiske komposisjonen.

Modellbord – Etter snøfall viser en tematisk kompleksitet som også går igjen i Rickhards univers. Den er knyttet til menneskets betingelser mellom naturen og bestrebelsene på å organisere livet ved hjelp av systemer og tekniske innretninger.

Maleriet er en del av en serie hvor alle bildene har undertittelen Etter snøfall. Det tvetydige og absurde i at snøen ligger over en modell i stedet for et utendørs landskap, kan virke urovekkende, men også forunderlig og humoristisk. Kombinasjonen av den rolige atmosfæren med det nærmest påtrengende, ikke så lett forståelige motivet, aktiviserer tilskueren. Bildet lar seg ikke låse bildet i én fortolkning.

Leonard Rickhard (f. 1945) er en av de viktige norske malerne i nyere tid. Han har en omfattende utstillingsvirksomhet bak seg, nasjonalt som internasjonalt, inkludert en stor separatutstilling ved ARoS Aarhus kunstmuseeum i 2016. Han er kjøpt inn av Nasjonalmuseet, Astrup Fearnley Museet for Moderne Kunst, Trondheim Kunstmuseum, Bergen Kunstmuseum og Norsk Kulturråd i tillegg til de store private samlingene.

Kunstprosjektet er ett av 11 i tildelingsrunde 9 under kunstordningen LES, som er rettet mot statlige etater i private leiebygg og eldre statsbygg.

Detaljer

Adresse

Storgata 16, Postboks 8130 Dep, 0032 Oslo

Fylke

Oslo

Kunstner

Leonard Rickhard

Ferdigstilt dato

31.12.2016

Prosjektleder

Elisabeth Tetens Jahn

Fagkomite

Siv Hofsvang
Sverre Gullesen
Thomas Hestvold

¨
Varighet

Permanent

Tilgjengelighet

Tilgjengelig for publikum

Program

Kunst til leiebygg og eldre statlige bygg

Kunstverk