Framsenteret

Sol og måne (solskive), John Audun Hauge. Fotograf: Ingun A. Mæhlum

Detaljer

Adresse

Hjalmar Johansens gate 14, 9007 Tromsø

Fylke

Kunstnere

John Audun Hauge
Kari Dyrdal

Ferdigstilt dato

09.02.1999

Prosjektansvarlig

Kristine S. Smeby

Kunstkonsulent(er) i kunstutvalget

Hilde Hauan Johnsen

Arkitektkontor

JAF arkitektkontor AS

Byggherre

Statsbygg

¨
Varighet

Permanent

Tilgjengelighet

Tilgjengelig for publikum

Program

Kunst til statens nybygg

Kunstverk