NTNU Helgasetr, Helse- og sosialfag i Trondheim

KORO er i gang med å realisere et nytt kunstprosjekt ved NTNU Helgasetr i Trondheim. Statsbygg har ansvar for å bygge det nye NTNUs Helse- og sosialfag og SiT/Helgasetr, som markerer starten på NTNUs bynære campusområde. Kunstverket lages spesielt for NTNU Helgasetr.

Illustrasjon: Studio Elmgreen & Dragset.

Om prosjektet

Det helse – og sosialfaglige utdanningsmiljøet har ansvar for morgendagens fagpersoner som skal jobbe med mennesker i utsatte situasjoner og med å bedre vår helse. Helse – og omsorgsyrket er relasjonelt samtidig som det kan være både fysisk og psykisk krevende, og utdanningsretningen er en øvelse i å sette andres behov foran ens egne. Sett i dette perspektivet er omsorg og menneskeverd stikkord for det kuratoriske konseptet utarbeidet av kurator Marit Kristine L. Flåtter, med ønske om å fremheve kvalitetene ved utdanningsretningen. Omsorg representerer det relasjonelle båndet mellom oss mennesker, og menneskeverd er grunnverdien i et humanistisk basert felleskap. Flåtter har derfor invitert den dansk-norske kunstnerduoen Elmgreen & Dragset til å gjøre et direkte oppdrag til Helgasetr. Deres kunstproduksjon kan beskrives som både samfunnskritisk, humoristisk og omsorgsfull, og fremhever det vanlige mennesket i hverdagssituasjoner fremfor heroiske skikkelser fra historiebøkene.

Elmgreen & Dragset har utarbeidet den skulpturelle installasjonen Alt vel, som kan beskrives som et stedsintegrert kunstverk det er vanskelig å stille seg nøytral til. Verket består av en hvitlakkert bronsefigur, i form av en eldre mannsskikkelse i rullestol. Figuren har lukkede øyne og sitter i bar overkropp, med vanlige bukser og sorte skinntøfler. Den skal plasseres i et miljø som hinter til nøkterne offentlige rom. Bak skikkelsen er det en liten fontene med en enkel vannstråle, og både gulv og fontene vil være belagt med grå betongheller. Kunstverket skal plasseres utendørs på en lukket terrasse avstengt av vinduer i bygningens andre etasje og vil kunne ses fra flere plan og innganger. Som besøkende vil vi frarøves muligheten til å komme helt nært kunstverket, og vi får kun betrakte det fra en viss distanse.

Alt vel er et diskursivt verk og består av flere lag og muligheter for tolkning.  Det kan sies å portrettere universelle temaer som ensomhet og sårbarhet og kan bidra til å reflektere over helsefagets stilling og hvordan vi behandler alle menneskets sider, fysiske så vel som mentale. Videre kan det invitere til refleksjoner om hva vi legger i omsorg og menneskeverd i dag, og hvordan helse blir vektlagt og prioritert i samfunnet.  kunstverket er spørrende og ikke-insisterende, og vil tåle mange gjensyn. «Gjennom å presentere et tilsynelatende privat øyeblikk i den mannlige figurens liv, stille og i sin egen verden, understrekes det allmennyttige tilsnittet på omgivelsene, og sammenstillingen som helhet oppmuntrer til refleksjon over omsorg, ansvar og livets gang,» sier Elmgreen & Dragset selv om kunstprosjektet.

Bygget skal etter planen åpne i 2023, og kunstverket vil bli grundigere presentert gjennom tekst og foto.

Detaljer

Adresse

Elgsetergate 10, 7030 Trondheim

Fylke

Trøndelag

Planlagt ferdigdato

31.08.2023

Kunstnere

Michael Elmgreen
Ingar Dragset

Kurator

Marit Kristine Lykken Flåtter , KORO

Prosjektansvarlig

Janicke Heggem Rudi Iversen , KORO

Mottakerinstans

Terese Brekke , NTNU

Prosjektleder

Marte Kollstrøm , Statsbygg

Arkitekt

Gunnar Næss , LINK arkitektur

¨
Varighet

Permanent

Tilgjengelighet

Tilgjengelig for publikum

Program

Kunst til statens nybygg