NTNU Helgasetr

Den dansk-norske og internasjonale kunstnerduoen Elmgreen & Dragset har laget et helt nytt kunstverk spesielt for NTNU Helgasetr. Studenter og ansatte på sosial - og helsefag møter et stedsspesifikt kunstverk som inviterer til refleksjon rundt menneskeverd, alderdom og sårbarhet i vår tid.

NTNU Helgasetr, Trondheim. Fotograf: Daniel Hygstedt Hansen

Om prosjektet

Det helse – og sosialfaglige utdanningsmiljøet har ansvar for morgendagens fagpersoner som skal jobbe med mennesker i utsatte situasjoner og med å bedre vår helse. Helse – og omsorgsyrket er relasjonelt samtidig som det kan være både fysisk og psykisk krevende, og utdanningsretningen er en øvelse i å sette andres behov foran ens egne. Sett i dette perspektivet er omsorg og menneskeverd stikkord for det kuratoriske konseptet utarbeidet av kurator Marit Kristine L. Flåtter, med ønske om å fremheve kvalitetene ved utdanningsretningen. Omsorg representerer det relasjonelle båndet mellom oss mennesker, og menneskeverd er grunnverdien i et humanistisk basert felleskap. Flåtter har derfor invitert den dansk-norske kunstnerduoen Elmgreen & Dragset til å gjøre et direkte oppdrag til Helgasetr. Deres kunstproduksjon kan beskrives som både samfunnskritisk, humoristisk og omsorgsfull, og fremhever det vanlige mennesket i hverdagssituasjoner fremfor heroiske skikkelser fra historiebøkene.

Elmgreen & Dragset har laget den skulpturelle installasjonen Alt vel, som kan beskrives som et stedsintegrert kunstverk det er vanskelig å stille seg nøytral til. Verket består av en hvitlakkert bronsefigur, i form av en eldre mannsskikkelse i rullestol. Figuren har lukkede øyne og sitter i bar overkropp, med vanlige bukser og sorte skinntøfler.  Bak skikkelsen er det en liten fontene med en enkel vannstråle, og både gulv og fontene er belagt med grå skiferheller. Kunstverket står utendørs på en lukket terrasse, men godt synlig innenfra vinduene og fra flere plan og innganger. Som betraktere frarøves vi muligheten til å komme helt nært verket og vi kan kun betrakte det fra en viss distanse.

Alt vel er et diskursivt verk og består av flere lag og muligheter for tolkning.  Det kan sies å portrettere universelle temaer som ensomhet og sårbarhet og kan bidra til å reflektere over helsefagets stilling og hvordan vi behandler alle menneskets sider, fysiske så vel som mentale. Videre kan det invitere til refleksjoner om hva vi legger i omsorg og menneskeverd i dag, og hvordan helse blir vektlagt og prioritert i samfunnet.  Kunstverket er spørrende og ikke-insisterende, og vil tåle mange gjensyn. «Gjennom å presentere et tilsynelatende privat øyeblikk i den mannlige figurens liv, stille og i sin egen verden, understrekes det allmennyttige tilsnittet på omgivelsene, og sammenstillingen som helhet oppmuntrer til refleksjon over omsorg, ansvar og livets gang,» sier Elmgreen & Dragset selv om kunstprosjektet.

Detaljer

Adresse

Elgsetergate 10, 7030 Trondheim

Fylke

Trøndelag

Kunstnere

Michael Elmgreen
Ingar Dragset

Ferdigstilt dato

01.07.2024

Prosjektleder

Hans Christian Skovholt , KORO
Janicke Heggem Rudi Iversen , KORO

Kurator

Marit Kristine Lykken Flåtter , KORO

Arkitektkontor

LINK arkitektur AS

Byggherre

Statsbygg

¨
Varighet

Permanent

Tilgjengelighet

Tilgjengelig for publikum

Program

Kunst til statens nybygg

Kunstverk