Michael Elmgreen og Ingar Dragset. Foto: Elmar Vestner
Aktuelt

Elmgreen & Dragset med nytt kunstverk til NTNU

Et kunstverk som kombinerer skulptur og arkitektur skal minne oss på viktigheten av medfølelse i dagens storsamfunn.

Den verdenskjente kunstnerduoen, som består av danske Michael Elmgreen (f.1961) og norske Ingar Dragset (f.1969), er godt i gang med det nye prosjektet til NTNU.

Kurator for kunstprosjektet, Marit K. Flåtter, valgte nøkkelordene omsorg og menneskeverd som utgangspunkt for det kuratoriske grepet i sitt arbeid : – Det falt naturlig å reflektere over noen av de allmenngyldige verdiene universitetet er tuftet på, særlig fordi konteksten er undervisning innenfor helse – og sosialfag, sier Flåtter. -Utfra dette ble Elmgreen & Dragset invitert til å utforme et nytt kunstverk spesielt for NTNUs nye fakultet.

I sitt utkast til NTNU Helgasetr har Elmgreen & Dragset satt fokus på det komplekse samspillet mellom offentlig og privat som eksisterer i omsorgsyrket i dag.

Gjennom å presentere et tilsynelatende privat øyeblikk i den mannlige figurens liv, stille og i sin egen verden, understrekes det allmennyttige tilsnittet på omgivelsene, og sammenstillingen som helhet oppmuntrer til refleksjon over omsorg, ansvar og livets gang. Foto: Studio Elmgreen & Dragset

Kunstverket Alt vel er en skulpturell installasjon, og viser en enslig mannsfigur som sitter i en rullestol. Figuren er hvitmalt, med bar overkropp, vanlige bukser og tøfler. Tematisk tar kunstverket utgangspunkt i stedets funksjon som utdanningssted for fremtidige helse og sosialarbeidere, og vil bli sentral plassert i bygningen. Det vil kunne ses fra flere vinkler over to etasjer og fra forskjellige alkover i bygningen. Installasjonen vil stå bak glassvegger, som gjør at publikum ikke kan komme helt nært, men må betrakte den litt på avstand.

Vi har utnyttet denne situasjonen, hvor man ser verket gjennom vinduer, men ikke kan nå helt frem til det, til å utvikle en installasjon som handler mer om det nære og meditative enn om det monumentale og dekorative. Installasjonen viser en enslig figur som en del av vårt felleskapsrom, som påminnelse om viktigheten av medfølelse i storsamfunnet

Elmgreen & Dragset

Duoen har jobbet sammen siden 1995 og utført flere store, offentlige kunstprosjekter. De har bidratt til å endre hvordan vi oppfatter skulptur og kunst i offentlige rom, blant annet ved å utfordre vedtatte sannheter om hvem som fortjener en plass på sokler og i offentligheten.

– Kunstnerne er valgt på bakgrunn av deres forståelse for det helhetlige oppdraget som et slikt kunstprosjekt er, fordi de kombinerer arkitektur, kunst og design i sine kunstverk, sier kurator Flåtter om hvorfor Elmgreen & Dragset ble forespurt dette oppdraget. -I tillegg er Ingar Dragset fra Trondheim, som gjør dem særlig aktuell til akkurat dette prosjektet. Men også deres lange internasjonale karriere der de har opparbeidet seg tung kunstfaglig styrke og posisjon fremheves i denne sammenhengen. – Et kunstverk fra Elmgreen & Dragset laget spesielt for NTNU Helgasetr vil kunne være med på å bygge opp ambisjonene for Campus NTNUs videre kunstsatsning, sier Marit Flåtter.

Bronse – og stålskulpturen Dilemma (2017) er plassert i Ekebergparken i Oslo, og er et av flere kjente store og offentlig tilgjengelige kunstverk av Elmgreen & Dragset. Guttefiguren står ytterst på et stupebrett vendt ut mot Oslofjorden, og uttrykker en ambivalens til å ta spranget ut i verden. Foto: Florian Holzherr

Forventet ferdigstillelse av byggeprosjektet er august 2023.