NMH Norges musikkhøgskole

Katrine Giæver har utsmykket det nye bygget med to kunstverk, et veggmaleri som går over tre etasjer rundt byggets konsertsal og glassbroen mellom den nye og den gamle delen av musikkhøgskolen.

Merging colours in transit, Katrine Giæver. Fotograf: Vegard Kleven

Om prosjektet

Merging colours in transit viser en rytmisk lek med fargestriper og fargeflater i to lag glass og danner et tredje fargesjikt når man beveger seg forbi. Ved å føre stripenettet videre inn i tilbygget forankres glassbroen samtidig som stripene leder vei innover i bygningen.  A snapshot of sound er utført i stucco lustro teknikk. Motivet framstår som materialiserte avtrykk av en hastig strøm av abstrakte lydbobler.

Detaljer

Adresse

Slemdalsveien 11, Oslo

Fylke

Oslo

Kunstner

Katrine Giæver

Ferdigstilt dato

17.09.2007

Prosjektansvarlig

Dag Wiersholm

Kunstkonsulent(er) i kunstutvalget

Paul Brand
Solveig Aalberg

Arkitektkontor

Arkitektgruppen lille frøen as

Byggherre

Statsbygg

¨
Varighet

Permanent

Tilgjengelighet

Tilgjengelig for publikum

Program

Kunst til statens nybygg

Kunstverk