NHH Norges Handelshøyskole i Bergen

Tre kunstprosjekter som har fått plass i høyskolens nye tilbygg går i dialog med den tradisjonsrike institusjonen. På utforskende og uærbødig vis viser de at det ikke finnes én stor sannhet, men mange ulike perspektiver.

 

Om prosjektet

Fellesarealene og uterommet i det nye tilbygget har fått tre markante kunstverk. I et lyst og åpent allrom i hjertet av anlegget, mellom nybygget og den eldre bebyggelsen, er fondveggen dekket av verket Reflections, signert kunstnerne Jørgen Craig Lello og Tobias Arnell. Arbeidet består av 397 speil fordelt over en 55 kvadratmeter stor flate. Speilenes ulike størrelser og varierende vinkler gjør at de reflekterer lys og bevegelser fra hele rommet. Refleksjonene skaper myriader av skiftende speilbilder, som også endrer seg i tråd med døgnets og årstidenes skiftninger. Gjennom de flimrende speilbildene inviterer verket til undring og nytenkning om institusjonen og de ideene som formidles gjennom forskningen og undervisningen.

På uteplassen mellom bygningene har Anders Sletvold Moe skapt verket Folded Shape Drifter / Unfolded Shape Drifter, som består av en fjorten meter lang betongskulptur og et veggmaleri utført på en av fasadene som vender ut mot plassen. Skulpturens langstrakte og geometriske former understreker gårdsrommets langstrakte form, og skulpturen fungerer også som sitteplass for studenter og ansatte. Veggmaleriet har et abstrakt uttrykk, og er satt sammen av samtlige av skulpturens flater, som et todimensjonalt puslespill. I farge og komposisjon henspiller veggmaleriet på uttrykket i arkitekturen i de eldre bygningene, som er fra 1950-tallet, og knytter an til NHHs historie. Skulpturen er mer futuristisk i sin framtoning, og peker framover mot høyskolens fremtid.

På glassvegger i korridorer og seminarrom finner vi det siste kunstprosjektet. Det består av et tyvetalls tekster og tegninger av performancekunstneren Kurt Johannessen, hentet fra flere av hans bokutgivelser. Universell glassmerking er erstattet med Johannessens forunderlige historier og «vitenskapelige» tankekart om hvordan verden henger sammen. Med glimt i øyet harselerer de med grenseoppgangene mellom det rasjonelle og det irrasjonelle, som fort kan vise seg å være mer uklare enn det vi liker å tro.

Detaljer

Adresse

Helleveien 30, 5045 Bergen

Kunstnere

Kurt Johannessen
Anders Sletvold Moe
Tobias Arnell
Bjørn Kowalski Hansen
Vegard Vindenes
Jørgen Craig Lello

Ferdigstilt dato

01.11.2014

Prosjektansvarlig

Harald Fenn
Ruth Hege Halstensen
Mari Aarre

Kunstkonsulent(er) i kunstutvalget

Harald Fenn
Jeremy Welsh

Byggherre

Statsbygg

Arkitektkontor

Link Arkitektur AS

¨
Varighet

Permanent

Tilgjengelighet

Tilgjengelig for publikum

Program

Kunst til statens nybygg

Kunstverk

Milepæler

Sommer 2011


Byggestart

Vår 2013


Offisiell åpning