Norges forskningsråd

Petrine Vinjes (NO) kunstprosjekt både fremhever og endrer byggets arkitektur. Hensikten er at de som beveger seg gjennom rommet skal se det på en ny måte.


Vis på kart
Lukk kartet
Finn veien

Finn veien til Nor­ges fors­k­nings­råd

eller
Finn stedet der du er nå
Velg transporttype:
Avbryt
  • Prosjekt, av Petrine Vinje. Fotograf: Werner Zellien
  • Prosjekt, av Petrine Vinje. Fotograf: Werner Zellien
  • Prosjekt, av Petrine Vinje. Fotograf: Werner Zellien
  • Helga, Dagfinn, Judith, Rita, Nawal, av Petrine Vinje. Fotograf: Werner Zellien
  • Helga, Dagfinn, Judith, Rita, Nawal, av Petrine Vinje. Fotograf: Werner Zellien
  • Helga, Dagfinn, Judith, Rita, Nawal, av Petrine Vinje. Fotograf: Werner Zellien
Klikk for å zoome

Om prosjektet

Om prosjektet

Norges forskningsråd

Om prosjektet

I 2014 flyttet Norges forskningsråd inn i nye lokaler på Lysaker. Forskningsrådet fungerer som administrasjon for mesteparten av Statens bevilgninger til norsk forskning, og er også en sentral møteplass for norske og internasjonale forskere.

Byggets postmoderne interiør inspirerte Vinje til å lage to nye og stedsspesifikke kunstverk i byggets store glassatrium: En frittstående skulpturgruppe i fem deler og et femten meter høyt relieff på veggen. Veggrelieffet Prosjekt består av flere enn femti elementer i bjørkefinér og avspeiler strukturen til mønsteret i granittgulvet, her videreutviklet til en tredimensjonal form. Verket kan minne om blader i en bok, blafrende ark eller dokumenter som bryter ut av sin vante form.

Skulpturgruppen består av fem skulpturer som minner om 4-trinns trapper, og heter Helga, Dagfinn, Judith, Rita, Nawal. De fem fornavnene personifiserer skulpturene, og er hentet fra forskere og filosofer som kunstneren verdsetter. Fornavnene kan også assosiere til at et forskningsfelt består av mer enn rekken med kjente og berømte enkeltforskere, for bak ethvert vellykket forskningsprosjekt står det også en rekke enkeltindivider.

Kunstneren har hentet skulpturenes form fra amfiteaterets trappetrinn. Amfiteateret har gjennom historien vært et sted for mange typer kunnskapsutveksling, og skulpturens form bærer derfor med seg en assosiasjon til Norges forskningsråd som et samlingspunkt og et sted for åpen diskusjon på mange plan.

Prosjektet ble ferdigstilt november 2014, og er ett av ti kunstprosjekter realisert i 8. tildelingsrunde under kunstordningen for statlige etater i private leiebygg og eldre statsbygg.

Petrine Vinje (født 1980) gjorde seg bemerket med et stort anatomisk teater i Frognerparken i tilknytning til Skulpturbiennalen i 2013. Hun har blant annet hatt separatutstillinger ved Kulturhistorisk Museum i Oslo, Kunstnerforbundet og Akershus Kunstsenter. Vinje er utdannet fra Institutt for farge ved KHiO i 2005.

Fakta

Fakta

Besøksadresse

Drammensveien 288, 0283 Oslo

Kunstner
Ferdigstilt dato

29.10.2014

Prosjektleder
Fagkomite

Jan Christensen
Yngvild Færøy
Gerd Elise Mørland, (fra 15. mai 2014)
Kari J. Brandtzæg, (til 15. mai 2014)

Byggherre

KLP Eiendom

Varighet

Permanent

Tilgjengelighet

Tilgjengelig for publikum

Program

Kunst til statlige institusjoner i private leiebygg eller eldre statsbygg (LES)

Kunstverk

Kunstverk

Video

Video

Del dette prosjektet