Nordlandssykehuset Vesterålen, Stokmarknes

Åpningen av det nye sykehuset i Vesterålen i august 2014 hadde et historisk sus over seg. Det er en sjelden begivenhet at et nytt sykehus åpner i Norge. Kunstverkene i sykehusbygget henter inspirasjon fra områdets egen natur, kultur og historie.

Uten tittel og Solitude, Hilde Kjønniksen. Fotograf: Kolbjørn Hoseth Larssen

Om prosjektet

«Vi så det som viktig å forankre i det lokale. Det gir trygghet og assosiasjoner til det kjente», sa kunstkomiteens leder Ingunn Milly Hansen da den nye kunsten til sykehuset på Stokmarknes ble presentert for de ansatte.

Nordlandssykehuset i Vesterålen er et lokalsykehus for områdets cirka 30 000 innbyggere, og hoveddelen av pasientene er eldre mennesker. Anlegget har åpne og lyse interiører, og bygningene er omgitt av atrier beplantet med lokale arter. Lys og natur preger arkitekturen, og er også er blitt et gjennomgangstema i kunsten.

Erlend Leirdal (NO) står bak to store prosjekter som er plassert ved inngangspartiet. Utenfor hovedinngangen ruver en fem meter høy skulptur, en ekstremversjon av Stokmarknesvasen, bygd i tradisjonell lafteteknikk og belyst innenfra. Materialet er ubehandlet furu, og skulpturen vil få et mer sølvfarget preg etter hvert som vær og vind tar tak i den. Vasen kan leses som et symbol på sjenerøsiteten og omsorgen som ytes i bygget. I et av atriumene står fire mindre skulpturer av samme kunstner.

Kong Neptun og herr With har Lise Stang Lund (NO) kalt kunstprosjektet som skal prege glassfasaden mot inngangspartiet. Stang Lund har latt seg inspirere av Hurtigrutens betydning for Stokmarknes, og vindusfoliene er detaljerte skipstegninger av Richard With fra 1909. I sykehusets kapell, et religionsnøytralt rom, har kunstner Espen Tollefsen (NO) hentet inspirasjon fra blant annet de eldgamle furuskogene i Vesterålen. Det er disse som danner motivet i fotografiske arbeider han viser på veggene og i de fotorealistiske maleriene han har utført på kapellvinduene.

Andre kunstverk på sykehuset er laget av Ingrid Larsen (NO) og Kathrine Giæver (NO). Kunstkomiteen har også satt av midler til innkjøp av kunst til publikumssoner i første etasje og oppholdssoner ved sengepostene, og skal lage en plan for omplassering av sykehusets eksisterende kunstsamling.

Detaljer

Adresse

Sændregate 19

Fylke

Nordland

Kunstnere

Lise Stang Lund
Espen Tollefsen
Katrine Giæver
Erlend Helge Leirdal
Grethe Irene Einarsen
Kari Elfstedt
Elisabeth Alsos Strand
Rune Johansen
Helle Storvik
Hilde Kjønniksen
Sigrid Szetu
Ann-Cathrine Lundkvist
Grethe Winther Svendsen
Odd Harrong
Ingvald Karlsen
Ingrid Larssen
Hilde Hauan Johnsen
Ingvald Karlsen

Ferdigstilt dato

18.07.2014

Prosjektansvarlig

Dag Wiersholm
Mette Kvandal

Kunstkonsulent(er) i kunstutvalget

Ingunn Milly Hansen
Ingun Myrstad

Byggherre

Nordlandssykehuset ved senter for utbygging

Arkitektkontor

Boarch Arkitekter

¨
Varighet

Permanent

Tilgjengelighet

Tilgjenglig for publikum

Program

Kunst til statens nybygg

Kunstverk

Milepæler

05.05.2011


Oppstart

02.05.2012


Oppnevnt konsulent

25.06.2014


Ferdigstillt