NIH Norges Idrettshøgskole

Kunstprosjektene ved Norges idrettshøgskole står i direkte forhold til aktiviteten som foregår der: Bevegelse, kropp, sport og identitet.

Gudenes felt, Hanna Sjöstrand. Fotograf: Torunn Skjelland

Om prosjektet

Norges idrettshøgskole (NIH) er en vitenskapelig høgskole med et særlig ansvar for forskning og utdanning innen idrettsvitenskap. Skolen er lokalisert med et kompleks av bygninger og idrettsanlegg ved Sognsvann i utkanten av Oslo. Skolen ble oppført i 1965 av arkitektfirmaet Pran og Torgersen, utført i en modernistisk stil med materialer som er typiske for sin tid.

To omfattende og stedsspesifikke kunstprosjekter er produsert spesielt for Norges idrettshøgskole (NIH), ett ute og én inne. Kunstprosjektet ute består av to store skulpturserier: Kunstprosjektet Locomotion består av to store skulpturserier: De seks monumentale skulpturene i Long Jump står sentralt plassert foran hovedinngangen, mens serien Wrestlers med sine fem skulpturer er spredt i landskapet på baksiden av skolen. Begge seriene er produsert av den nederlandske kunstnerduoen PolyLester (Gabriel Lester & Marthine Vledder). Materialet i verkene er betong, det samme som 60-tallsbygget det står ved siden av. Long Jump skildrer et hopp, frosset i en bevegelse, inspirert av den engelsk-amerikanske fotopioneren Eadweard Muybridges legendariske fotoserier. Den første skulpturfiguren tar sats for spranget, og vi ser de forskjellige fasene av bevegelsen opp mot det høyeste punktet av hoppet og ned igjen til landingen. Som om en bit betong fra bygningen har revet seg løs for å delta i noen av de mange sportsaktivitetene som foregår både innendørs og utendørs på skolen. Wrestlers representerer en annen form for bevegelse, som tittelen henspiller på, nemlig bryting. Skulpturene ligger spredd rundt i landskapet langs gangveien, og er ment for å tas i bruk av forbipasserende – klatres på, ligges eller sittes på.

Det andre verket som er produsert spesielt for skolen er Untitled (Randomized Motion Tracker) av den norske kunstneren Børre Sæthre. Verket er installert i en korridor som forbinder hovedbygningen med skolens tre paviljonger. Et stort antall lysarmaturer integrert i taket er programmert i ulike intervaller og skaper en bølge av bevegelse. Sekvensene er direkte inspirert av bevegelsesmønstrene i ulike idrettsgrener, for eksempel butterfly-svømming eller skøyter. Slik står verket i et direkte forhold til menneskene som til daglig oppholder seg på idrettshøgskolen, da bevegelse er selve utgangspunktet for all forskning og aktivitet som foregår der.

I tillegg til de stedspesifikke verkene er det også kjøpt inn flere nye kunstverk til skolen, blant annet av kunstnerne Katja Høst, Andreas Lærum, Hanna Sjöstrand og Lotta Antonsson.

Tre-kanals videoverket The Lonely Crowd av Katja Høst er filmet fra baksiden av vinduer dekket av speilfolie man finner rundt i byen. De som passerer vinduene, kan ikke se kameraet, bare sitt eget speilbilde. Det tilskueren ser i filmene, er mennesker som er bevisste på seg selv og sitt eget utseende. Kropp, klær, sminke og sosiale markører er med på å forme vår identitet og vårt samspill med andre. I den offentlige arenaen blir vi stadig mer overvåket av andre, men vi ser også oss selv, i et forsøk på å kontrollere hva andre ser. Sekvensene er lydløse og går i evig loop.

Gudenes felt av den svenske kunstneren Hanna Sjöstrand er en serie verker hvor hun undersøker fotballbanen og spillets regelhistorie. Ved første øyekast ser arbeidene ut som abstrakte malerier med grønne linjer og former på nesten nakne hvite lerreter. Men de grønne feltene er ikke bare flate flater, de er intense malte områder. Brutt opp, men samtidig forbundet med hverandre. Gjennom konsentrert arbeid med pensel ønsker hun å bryte opp og bygge sin egen fortolkning av temaet.

Kunstneren Andreas Lærum bruker tusj på papir for å frembringe de estetisk vakre tegningene. Hver prikk og hver berøring av tusj på papiret plasseres omhyggelig med perfeksjon og nøyaktighet, det er ikke noe rom for feil. Raffinert presisjon og tålmodighet er kvaliteter som kreves av kunstneren. Sinnets kontroll over kroppen for å skape disse tegningene minner om en toppidrettsutøvers prestasjon. Hvert arbeid har en tittel som hjelper betrakteren med å spinne videre på sine egne tanker i abstrakte bilder som Bug fix incomplete, Vampire Victory og Encleadus.

Fotograficollage  Body/Head I (Geometry collages) av den svenske kunstneren Lotta Antonsson er laget av utklipp fra trykksaker fra 60- og 70-tallet, en særegen epoke med sosiale og seksuelle omdreininger – og også tiårene for Antonssons barndom og ungdom. Ved å fjerne fotografier fra den opprinnelige konteksten og legge til andre objekter som strategisk dekker deler av det opprinnelige bildet skaper Antonsson nye historier om identitet, kropp og eierskap.

Detaljer

Adresse

Sognsveien 220, 0863 Oslo

Fylke

Oslo

Kunstnere

Børre Sæthre
PolyLester
Andreas Lærum
Katja Høst
Lotta Antonsson
Hanna Sjöstrand

Ferdigstilt dato

01.12.2017

Prosjektansvarlig

Truls Ramberg

Kunstkonsulent(er) i kunstutvalget

Torunn Skjelland
Power Ekroth

Oppdragsgiver

Kunnskapsdepartementet

Arkitektkontor

Nils Tveit AS

Byggherre

Statsbygg

¨
Varighet

Permanent

Tilgjengelighet

Tilgjengelig for publikum

Program

Kunst til statens nybygg

Kunstverk

Milepæler

28.08.2014


Utlysning kunstkonsulent

Okt. 2014


Oppstart kunstutvalg

Jun. 2015


Byggestart

Høst 2018


Ferdigstilles