Nasjonalbiblioteket, sentralbygget, Mo i Rana

Nasjonalbiblioteket er en viktig minnebank, men også et multimedialt kunnskapssenter. Med sin Arkivkikkert plassert på utsiden av biblioteket, vil kunstner Vegar Moen (NO) gi deg et glimt inn bak byggets lukkede dører.

 

Om prosjektet

Nasjonalbibliotekets avdeling i Rana mottar, registrerer og videreformidler materiale fra ulike norske medier, og er et serviceorgan for landets biblioteker, museer, arkiver og andre institusjoner. Her oppbevares blant annet bøker, tidsskrifter, fotografier, videoer, radio- og tv-opptak, film og nettdokumenter.

Nasjonalbiblioteket digitaliserer dessuten bøker, film og programmer fra media. Tidligere ble alle norske bokutgivelser oppbevart i to eksemplarer, men nå blir ett eksemplar skåret opp i ryggen for så å scannes side for side. Selv om natten strømmer det inn mengder med åndsverk, og biblioteket har en travel puls.

Av sikkerhetshensyn er ikke avdelingen fysisk tilgjengelig for det allmenne publikummet. Men de ønsker å fremstå som en åpen institusjon, og kunsten skal bidra til å synliggjøre Nasjonalbibliotekets arbeid for publikum.

Vegar Moens Arkivkikkert er plassert ved bibliotekets inngangsparti for å vekke interesse og nysgjerrighet for det som finnes inne i bygningen. Kunstverket kan også sees som en forbindelse mellom biblioteket og publikum, som ikke har adgang til alle skattene som befinner seg inne i bygget.

Arkivkikkert ser ut som en klassisk landskapskikkert av den typen man finner på utkikkspunkter rundt om i verden. Gjennom Moens kikkert ser man derimot ikke landskap, men nyscannede dokumenter fra bibliotekets indre og bøker, fotografier og filmsnutter på vei inn i arkivet. Om natten kan man lese metadata som hører til alle radio- og tv-programmene som sendes inn til biblioteket – korte synopsiser og stikkord, skiftende tekster som beskriver programmenes innhold og produksjonsdato.

Vegar Moen har lang fartstid som kunstner og dokumentasjonsfotograf, og har gjennomført flere kunstprosjekter i offentlige rom. Han står også bak et kunstprosjekt i nabokommunen, ved Høgskolen i Nesna.

 

Detaljer

Adresse

Finsetveien 2
8624 Mo i Rana

Kunstner

Vegar Moen

Ferdigstilt dato

01.11.2012

Prosjektansvarlig

Janicke Heggem Rudi Iversen
Dag Wiersholm

Kunstkonsulent(er) i kunstutvalget

Vibeke Steinsholm

Byggherre

Statsbygg

Arkitektkontor

Toft arkitekter as, Mo i Rana

¨
Varighet

Permanent

Tilgjengelighet

Tilgjengelig kun for ansatte

Program

Kunst til statens nybygg

Kunstverk