Miljødirektoratet

En statistisk oversikt over bergartene i grunnfjellet på Spitsbergen møter publikum i Miljødirektoratets inngangsparti. Lara Almarcegui stiller spørsmål ved hvordan vi forvalter naturressursene, og hva vitenskapens blikk belyser og utelater i sitt møte med naturen.

Rocks of Spitsbergen, av Lara Almarcegui. Fotograf: Ole John Aandal

Om prosjektet

De menneskeskapte endringene av miljøet er et av de mest prekære spørsmålene i vår tid. Nyhetene melder stadig om ødeleggelser skapt av stormer, flom og andre typer ekstremvær. Store områder avskoges og dyrearter utryddes i en urovekkende fart. Engasjementet rundt klimaspørsmålet er sterkt til stede også i samtidskunsten.

Miljødirektoratets viktigste mandat er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Oppgaven forvaltes fra Direktoratets kontor på Brattørkaia i Trondheim, men selve virksomheten befinner seg to steder samtidig: både i kontorlokalene, med møtevirksomhet og protokollføring, og utendørs, i den norske naturen.

Almarceguis kunstnerskap er preget av motsetningsfylte størrelser, som kontroll og kaos, struktur og forfall, natur og kultur. Det motsetningsfulle fant hun også på Svalbard, et beskyttet sted med mange restriksjoner og nasjonalparker, som utsatt for et høyt økonomisk press og utnyttelse av naturen. Verket Spitsbergen Rock Composition er utviklet spesielt til Miljødirektoratets nybygg i Trondheim. Et større veggmaleri i inngangspartiet viser det beregnede volumet av Norges største øy som en enkel liste med navnene på de forskjellige bergartene, og hvor mange kubikkilometer det finnes av hver enkelt av dem i grunnfjellet på øya. Listen er satt opp på samme måte som man ville gjort i et ordinært kontordokument, blåst kraftig opp og malt rett på veggen i inngangspartiet. Bak informasjonen ligger flere måneders samarbeid med forskere ved Norsk Polarinstitutt. Den møysommelige utregningsprosessen dokumenteres i publikasjonen som følger verket. Både formmessig og tematisk er prosjektet betegnende for Almarcegui: Det forholder seg pragmatisk til en konkret verden, men produserer et tankevekkende og poetisk resultat. Den vitenskapelige presisjonen og den tilsynelatende tørrheten blir også en parallell til Miljødirektoratets arbeid som forvalter av det friksjonsfylte forholdet mellom natur og kultur.

Om noen år, eller bare noen måneder, vil de abstrakte utregningene være i utakt med det konkrete landskapet de beskriver, et misforhold som kommer til å øke ettersom menneskeskapte og naturlige faktorer påvirker øya.

Detaljer

Adresse

Brattørkaia 15, 7010 Trondheim

Fylke

Kunstner

Lara Almarcegui

Ferdigstilt dato

23.05.2014

Prosjektleder

Elisabeth Tetens Jahn

Fagkomite

Marianne Heier
Merete Røstad
Ole John Aandal

Arkitektkontor

PKA arkitekter

Byggherre

Brattørkaia

¨
Varighet

Permanent

Tilgjengelighet

Tilgjengelig for publikum

Program

Kunst til leiebygg og eldre statlige bygg

Kunstverk