KHiO Kunsthøgskolen i Oslo

På Kunsthøgskolen i Oslo har det siden 2004 hengt et stort fotografi av den italienske kunstneren Vanessa Beecroft. Fotografiet er et stillbilde fra Beecrofts performance på Palazzo Ducale i Genova i 2001.

vb.48 721, Vanessa Beecroft. Fotograf: Werner Zellien
vb.48 721, Vanessa Beecroft. Fotograf: Werner Zellien

Om prosjektet

Vanessa Beecrofts verk vb.48 721 har de siste årene stått i sentrum for en debatt om hva et offentlig kunstverk kan fortelle om representasjon, kroppsbilde og vedvarende kolonialistiske tenkemåter i samfunnet og institusjonene våre. For noen har debatten vært stimulerende og fruktbar, for andre utmattende og krevende. Hele denne tiden har selve verket fått henge i fred, godt synlig i det som er ment å være en sentral sosial sone ved inngangen til to scener som i første rekke blir brukt av teater-, danse- og operastudentene ved KHiO. 

Flere har argumentert overbevisende for å fjerne verket helt fordi plasseringen og motivet gjør det vanskelig for mange studenter å bruke området slik det er tenkt. Andre mener at verket bør bli hengende, enten som en anerkjennelse av verkets kunstneriske kvalitet eller som et symbol på behovet for å verne om kunstnerisk frihet. 

Høsten 2021 besluttet ledelsen ved KHiO, i samarbeid med KORO – Kunst i offentlige rom, å flytte verket tilbake der det opprinnelig ble installert etter anskaffelsen. Flyttingen er en anerkjennelse av den historiske plasseringen og et signal om at et verk ikke er uangripelig. Heller ikke kunst i offentlige rom er immun mot konstruktiv dialog, ny kunnskap og strømninger i samfunnet og kulturen ellers. 

Omplasseringen innleder en treårig prosess. Formålet med prosessen er å reflektere over problemstillingene verket reiser, og knytte dem til en bredere, internasjonal diskurs om hvorvidt enkelte offentlige kunstverk holder tritt med samfunnets og kulturens verdier, og hva som bør gjøres med verkene hvis det er bred nok enighet om at de ikke gjør det. Prosessen er ment å være grundig, demokratisk og åpen, og vil primært utspille seg på en skriftlig plattform. Her vil man samle og publisere redaksjonelt innhold med en målsetning om å berike debatten ved å trekke linjer til liknende saker som berører samme tematikk. Det første materialet publiseres i løpet av 2022. 

Plattformen vil til slutt danne et solid grunnlag for en vurdering av verkets videre framtid. Et første skritt i denne prosessen inkluderer en ny tekst om verket. Den opprinnelige kuratorteksten, som fortsatt er den eneste offentlige teksten om verket i KOROs arkiv, vil bli oppdatert. Prosessen er igangsatt og vil utvikles av en redaksjonsgruppe bestående av representanter fra KORO og KHiO. 

Detaljer

Adresse

Fossveien 24, 0551 Oslo

Fylke

Oslo

Kunstner

Vanessa Beecroft

Ferdigstilt dato

27.10.2004

Prosjektansvarlig

Elisabeth Tetens Jahn

Fagkomite

Jeannette Christensen
Tina Jonsbu
Per Hess

Byggherre

Statsbygg

¨
Varighet

Permanent

Tilgjengelighet

Tilgjengelig for publikum

Program

Kunst til leiebygg og eldre statlige bygg

Kunstverk