vb.48 721

Vanessa Beecroft

 

Om

Fotografiet er fra Beecrofts performance i Palazzo Ducale i hjembyen Genova. Kunstneren var invitert til å gjøre en performance i forbindelse med det politiske G8 toppmøtet der i 2001 og forteller at hun på sine turer gjennom byen ble oppmerksom på de illegale afrikanske innvandrerkvinnene. Dette ble utgangspunktet for en performance med 30 fargede kvinner i det flotte barokkpalasset, nettopp i det møterommet som få dager senere skulle danne fysisk ramme rundt selve toppmøtet, dominert av menn.

En ærverdig blokkarkitektur utgjør bakgrunnen for scenen, klassiske skulpturer sees i nisjene til høyre i bildet, og den dramatiske lyssettingen gir assosiasjoner tilbake til blant annet Caravaggio. Samtidig understreker kontrasten mellom de fargete modellene og den ene lysere modellen noe tvetydig og kontroversielt. Motivet er scenisk, men det er ikke et teaterfoto. Her dreier det seg om en iscenesettelse fra et billedkunstnerisk ståsted, som både er i dialog med – men som også har noe annet enn – scenekunstnerisk utgangspunkt. Bildets komposisjon er komplekst som i et stort, figurativt maleri, og det innehar en romlig tilstedeværelse som i en skulptur, men er i sitt vesen en ‘live’ handling, noe som også understrekes av kvinnens våkne, konsentrerte og utadrettede blikk.

Beecroft spiller her på kontrasten mellom det nære og intime og det fjerne og avsondrete, mellom det trivielle og det overdrevent artifisielle. Hun utfordrer grenseoppgangen mellom kunst og liv i en fengslende og fascinerende visjon. Slik sett blir det visuelle uttrykket i performancen en syntese av et maleri i bevegelse, en levende skulptur og en nesten nifs, eksistensiell opplevelse.

Detaljer

Datering

2004

Kunstner

Vanessa Beecroft

Kategori

Fotografi, Digital foto, Chromogenic print

Teknikk og materiale

C-print av performancen

Mål


Høyde: 450cm
Bredde: 365cm

Reference

KORO.004062