Justisbygget i Kristiansand

Justisbygget i Kristiansand hadde før navnet Tinghuset og består av fire bygninger hvorav tre er rehabilitert og den fjerde bygningen er et nytt tilbygg. Kristiansand politikammer, Agder statsadvokatembeter og Kristiansand tingrett har sine kontorlokaler i de tre bygningene. Det nye tilbygget huser rettssalene til Tingretten. Det ble satt av om lag 2,4 millioner kroner til kunstnerisk utsmykking av Justisbygget.

Hus i solnedgang, Hanne Borchgrevink. Fotograf: Dannevig foto

Om prosjektet

I uteområdet mellom hovedinngangen til Politiet og hovedinngangen til Tingretten har Gunnar Torvund utført skulpturelle objekter i granitt, etter lukket konkurranse. Verket har tittelen «3x» og består av tre skulpturelementer som alle er delt i to ulike fargevarianter, og som binder inngangene sammen. Skulpturene skaper en kontrast mellom det organiske og det geometriske.

I vandrehallen, sentralhallen i tilbygget for Tingretten, har Britt Smelvær utført kvadratiske elementer som gjentas plassert høyt oppe på veggen over inngangen til rettsalene. Elementene fremtrer som en frise i hele veggens lengde. Benyttede materialer er stål, fiber, aluminium, akryl og tre.

Kantinen er ett av få fellesområder og har en tekstil utsmykking utført av Irene Myran. Kunstverket er med på å prege rommet som et samlende element.

Vente- og møterom og vigselsrom har Hanne Borchgrevink utført grafiske arbeider til møte/rådslagningsrom.

I de øvrige rommene er det kjøpt inn arbeider av framtredende kunstnere eller foretatt omdisponeringer av tidligere utsmykkinger.

Detaljer

Adresse

Tollbodgata 45, 4614 kristiansand

Fylke

Agder

Kunstnere

Hanne Borchgrevink
Gunnar Torvund
Britt Evelyn Smelvær
Olaf Karlsen
Beate Strindberg

Ferdigstilt dato

02.10.2006

Prosjektansvarlig

Dag Wiersholm

Kunstkonsulent(er) i kunstutvalget

Nils Eger

Arkitektkontor

4B Arkitekter AS

Byggherre

Statsbygg

¨
Varighet

Permanent

Tilgjengelighet

Tilgjengelig for publikum

Program

Kunst til statens nybygg