Havforskningsinstituttet

I gangene på NIFES i Bergen henger Torgeir Husevaags kryptiske, håndtegnede sjøkart. De peiler ut noe av en lokal helligdom for mange: de hemmelige stedene der fisken alltid biter.

Seks kart over hemmelige fiskeplasser, Torgeir Husevaag. Fotograf: Werner Zellien

Om prosjektet

NIFES forsker på sjømaten vi spiser, og på hvordan fisk og sjømat som ernæring virker på helsen vår. Instituttet holder til på Nordnes i Bergen, der lokalene i bevaringsverdige, historiske sjøboder i bryggekanten gjør NIFES til en viktig del av det historiske bybildet i Bergen.

En kartserie av den norske kunstneren Torgeir Husevaag (f. 1967) setter preg på lokalene. 6 Kart over hemmelige fiskeplasser består av seks håndtegnede sjøkart over små områder langs Norskekysten. Kartene er utført på samme måte som gamle sjøkart, som akvarell på papir, men peiler ut noe man sjelden finner på offisielle kart, nemlig hemmelige fiskeplasser. Fiskeplassene har kunstneren fått nyss om fra privatpersoner.

Husevaags serie er basert på vanlige sjøkart og hydrografiske målinger, med kodet informasjon om plassens lokalitet, havdybder i det aktuelle området og relevante landemerker. I uttrykket kan man spore lån tilbake til håndtegnede og graverte kart fra 1500-1600 tallet. Kartene er detaljkart og dekker områder på bare et par kvadratkilometer, men kunstneren har fjernet lengde- og breddegrader samt stedsnavn og erstattet tallene for havdybder med fargekoder. Dermed blir kartene kryptiske: informasjonen er der, men koordinatene mangler. Som en satirisk og overdreven, beskyttelse av det «konfidensielle» innholdet, har kunstneren latt et av kartene beskrive et stykke farlig farvann. Det vil dermed være forbundet med en viss fare å teste dem ut, hvis man ikke er i stand til å skille mellom en potensiell fiskeplass og et skummelt sted fullt av strømmer, brenninger, skjær og skipsvrak.

Serien ble opprinnelig laget til Kystdirektoratet i Ålesund i 2004 og er nå flyttet til NIFES i Bergen, hvor de er spredt som en løype gjennom flere bygg.

Kunstprosjektet er ett av 11 i tildelingsrunde 9 (2015-2017) under kunstordningen LES, som er rettet mot statlige etater i private leiebygg og eldre statsbygg.

Detaljer

Adresse

Nordnesgaten 50, 5005 Bergen

Fylke

Vestland

Kunstner

Torgeir Husevaag

Ferdigstilt dato

02.05.2016

Prosjektleder

Elisabeth Tetens Jahn

Fagkomite

Thomas Hestvold
Siv Hofsvang
Sverre Gullesen

Byggherre

Statsbygg

¨
Varighet

Permanent

Tilgjengelighet

Tilgjengelig for publikum

Program

Kunst til leiebygg og eldre statlige bygg

Kunstverk