Høgskulen på Vestlandet, Campus Sogndal, Bragebygget

Den nye kunsten i Bragebygget handlar både om historiske personar med lokal tilknyting og om dagsaktuelle politiske spørsmål av internasjonalt omfang.


Vis på kart
Lukk kartet
Finn veien

Finn veien til Høgs­ku­len på Vest­lan­det, Cam­pus Sogn­dal, Bra­ge­byg­get

eller
Finn stedet der du er nå
Velg transporttype:
Avbryt
 • That was then... This is now, Ayman Alazraq, Emanuel Svedin. Fotograf: Werner Zellien
 • That was then... This is now, Ayman Alazraq, Emanuel Svedin. Fotograf: Werner Zellien
 • That was then... This is now, Ayman Alazraq, Emanuel Svedin. Fotograf: Werner Zellien
 • That was then... This is now, stillbilde fra video, Ayman Alazraq og Emanuel Svedin.
 • That was then... This is now, stillbilde fra video, Ayman Alazraq og Emanuel Svedin.
 • (materialbilde), Knut Rumhor. Fotograf: Werner Zellien
 • Landskap. Klipper (Nr. 52), Naturinntrykk (Nr. 75), Fjell (Nr.71), Knut Rumohr. Fotograf: Werner Zellien
 • Landskap. Klipper (Nr. 52), Knut Rumohr. Fotograf: Thomas Tveter
 • Naturinntrykk (Nr. 75), Knut Rumohr. Fotograf: Thomas Tveter
 • Fjell (Nr. 71), Knut Rumohr. Fotograf: Thomas Tveter
 • Alfabetisk reisefølge i fri rekkefølge, Mari Kanstad Johnsen. Fotograf: Werner Zellien
 • Alfabetisk reisefølge i fri rekkefølge, Mari Kanstad Johnsen. Fotograf: Werner Zellien
 • Utsnitt, Alfabetisk reisefølge i fri rekkefølge, Mari Kanstad Johnsen. Fotograf: Werner Zellien
 • Utsnitt, Alfabetisk reisefølge i fri rekkefølge, Mari Kanstad Johnsen. Fotograf: Werner Zellien
 • Utsnitt, Alfabetisk reisefølge i fri rekkefølge, Mari Kanstad Johnsen. Fotograf: Werner Zellien
 • Alfabetisk reisefølge i fri rekkefølge, Mari Kanstad Johnsen. Fotograf: Werner Zellien
Klikk for å zoome

Om prosjektet

Om prosjektet

To lærdøler, grafikaren Knut Rumohr (1916-2002) og forfattaren og læraren Marianne Rumohr (1885-1970), blei særleg viktige for det kuratoriske grepet om kunsten i bygget. Det fanst allereie eit monumentalt materialbilde av Knut Rumohr på høgskulen, og dei grafiske arbeida Fjell, Landskap Klipper og Naturinntrykk går i direkte dialog med materialbildet frå 1972. Med dei tre siste grafiske verka har høgskulen fått ei fin samling Knut Rumohr-arbeid.

Marianne Rumohr stod bak den kjende ABC-læreboka frå 1939, som blei brukt i den norske skulen i fleire generasjonar. Denne boka, med dyreillustrasjonar av Carl von Hanno, har vore ei inspirasjonskjelde for bildekunstnaren Mari Kanstad Johnsen. Hennar veggmåleri Alfabetisk reisefølge i fri rekkefølge består av ein parade menneske og dyr i sterke fargar. Arbeidet kan seiast å parafrasere ideen om læring og er ein leiken kommentar til læringssituasjonen og kvardagslivet til høgskulestudentane.

I installasjonen That was then … This is now kan du følgje ein fotballkamp frå Zaatari flyktningleir i Jordan ved hjelp av fleire sansar: Sjå videoen frå kampen og kjenn hjarteslaga frå spelarane via vibrasjonar i veggen. Ayman Alazraq og Emanuel Svedins vibrasjons- og videoinstallasjon viser til fotballkulturen i Sogndal, men kan òg sjåast i eit større politisk landskap og dagens flyktningdebatt. Den genererte pulsen i installasjonen, hjarteslaga til spelarane, pulserer inn i kroppen til tilskodaren og gjev ei umiddelbar fysisk oppleving. Slik følgjer hjarteslaga dagsrytmen til campus og knyter menneska saman i ein felles rytme. Verket formidlar ei større verd inn i Høgskulen på Vestlandet.

For informasjon om tidlegare KORO-prosjekt på Campus Sogndal klikk her .

Fakta

Fakta

Besøksadresse

Trolladalen 28, 6856 Sogndal

Ferdigstilt dato

30.01.2019

Kunstfaglig prosjektleder
Kurator

Marie Skeie, KORO

Mottakerrepresentant

Karianne Brøndbo Bergheim, Høgskulen på Vestlandet, Campus Sogndal

Prosjektleder

Reidar Søbstad, Statsbygg

Arkitekt

Guri Fonsdal, 4B Arkitekter AS

Arkitektkontor

4B Arkitekter AS

Byggherre

Statsbygg

Tilgjengelighet

Tilgjengelig for publikum

Program

Kunst til statlige nybygg

Relatert innhold

Kunstverk

Kunstverk

Relatert innhold

Del dette prosjektet