NTNU i Trondheim, E. C. Dahls gate 10.

En gang var huset en klinikk for fødende kvinner og pleietrengende barn. Billedkunstner Hanne Lydia Opøien Kristoffersens kunstprosjekt består av 16 tegninger basert på historiske fotografier.

Barselsferd, Hanne Lydia Kristoffersen. Fotograf: Cathrine Wang / KORO

Om prosjektet

NTNU flytter inn i kontorene til Statsforvalteren i Trøndelag (tidligere Fylkesmannen i Sør-Trøndelag). Bygget er et rehablitert jugendbygg i E.C. Dahls gate i Trondheim sentrum. Gaten er oppkalt etter forretningsmannen som i sin tid testamenterte midlene til en fødeklinikk for ubemidlede kvinner. Bygget stod klart i 1908 og fungerte som fødeklinikk helt fram til 1984.

I 2007, da Statsforvalteren i Trøndelag flyttet inn i bygget, valgte Hanne Lydia Opøien Kristoffersen (NO) å ta utgangspunkt i byggets forhistorie da hun skulle gjennomføre kunstprosjekt for Statsforvalteren.

Verket Barselfærd består av 16 tegninger som er montert på en fondvegg i trapperommet i andre etasje. Motivene er basert på historiske fotografier, som kunstneren så har bearbeidet fritt. Bildene viser den første jordmoren, legen og sykepleiere, samt mødre og barn på fødestuen.

Tegningene er utført med fargeblyant på svart papir. Det er brukt gull, sølv og bronse for å skape liv og dramatikk i tegningene og både metallfargene og de vinrøde rammene henter opp fargedetaljer i interiøret. Når kunstneren bruker farger på svart papir, er det som om hun henter motivene frem fra mørket, slik hun også henter fram inntrykk fra en avsluttet epoke. Motivene er gjengitt i en lett autoritær stil som står til en tid hvor samfunnsorganiseringen og omgangsformen var mer hierarkisk og autoritær enn i dag.

Hanne Lydia Opøien Kristoffersen (f. 1964) er utdannet ved Kunstakademiet i Trondheim. Hun har jobbet mye med tegning med et figurativt uttrykk, ofte i store formater, og er spesielt opptatt av tema som kjønn og identitet. Hun er kjøpt inn av blant andre Nasjonalmuseet for kunst.

Detaljer

Adresse

E. C. Dahls gate. 10, Trondheim

Fylke

Trøndelag

Kunstner

Hanne Lydia Kristoffersen

Ferdigstilt dato

03.02.2009

Prosjektansvarlig

Elisabeth Tetens Jahn

Kunstutvalgets øvrige medlemmer

Anders Tomren
Katrine Giæver
Annette Kierulf

Arkitektkontor

Selberg Arkitekter AS

Byggherre

Statsbygg

¨
Varighet

Permanent

Tilgjengelighet

Tilgjengelig for publikum

Program

Kunst til leiebygg og eldre statlige bygg

Kunstverk