Eidsvoll ungdomsenhet

Ved Landsverk i Eidsvoll er det etablert en institusjon for straffegjennomføring og varetekt for barn i alderen 15 til 18 år. Verk av de norske kunstnerne Per Christian Brown og Øystein Tømmerås er kjøpt inn til fellesområdene.

Material Colours 2 og 1, Per Christian Brown. Fotograf: Werner Zellien

Om prosjektet

De er et umiddelbart blikkfang, de to fargesterke fotografiene til Per Christian Brown som henger på felleskjøkkenet i Eidsvoll ungdomsenhet. De organiske formene som folder seg utover billedflaten virker først ubestemmelige og abstrakte, og det appelleres til fantasien – hva er det vi ser på? Koraller eller maneter? Pomponger eller blomster? Tekstiler? I realiteten er motivet høyst konkret: det er fotografier av pigmentpulver som oppløses i vann, fanget med undervannskamera. Fotografiene, som har tittelen Material Colours 1-2, er en videreføring av arbeider Brown har jobbet med de siste årene, der han tematisk har utforsket særegenheter i de ulike grunnelementene.

De to fotografiene er kjøpt inn til Eidsvoll ungdomsenhet, en forvaringsinstitusjon for kriminelle barn og unge som åpnet på Eidsvoll i mars 2016. Sikkerhetsnivået i ungdomsfengselet er svært høyt, og det 500 kvadratmeter store bygget rommer fire celler, fellesarealer for de innsatte og møterom. Bare et par timer om dagen oppholder de innsatte seg utendørs, og de vil derfor eksponeres for kunsten så å si hele tiden. Kuratorene Joakim Borda-Pedreira og Ellen Sæthre-McGuirk ønsket derfor å finne kunstverk som er harmoniske i fargebruken, og som kan gi ungdommene som bor på institusjonen en fornemmelse av ro og kontemplasjon.

Et kunstverk er også kjøpt inn til oppholdsrommet i ungdomsfengselet. Øystein Tømmerås’ maleri Balestrand NR 2 er brutt opp og sammensatt av kubiske billedelementer, nærmest som et puslespill. Maleriet skildrer et innbydende og sommerlig postkortmotiv fra Balestrand på Vestlandet. Den fragmenterte oppbygningen åpner et større rom rundt motivet, der andre assosiasjoner og krefter kan leses inn i den tilsynelatende gode atmosfæren av idyll og sommerliv.

Detaljer

Adresse

Dønnumveien 5-8, 2080 Eidsvoll

Fylke

Kunstnere

Per Christian Brown
Øystein Tømmerås

Ferdigstilt dato

01.03.2016

Prosjektansvarlig

Janicke Heggem Rudi Iversen

Kurator

Joakim Borda-Pedreira
Ellen Sæthre-McGuirk

Mottakerinstans

Kriminalomsorgen region øst

Byggherre

Statsbygg

Entreprenør

Byggkompaniet AS

¨
Varighet

Permanent

Tilgjengelighet

Ikke tilgjengelig for publikum

Program

Kunst til statens nybygg