Direktoratet for forvaltning og IKT, Leikanger

Utenfor Direktoratet for forvaltning og IKT står Lina Viste Grønlis skulptur H (As In: How Dare You Concern Yourself With Art When the World Is Collapsing Around You and There Are Obviously a Million Better, More Important Things To Do).


Vis på kart
Lukk kartet
Finn veien

Finn veien til Di­rek­to­ra­tet for for­valt­ning og IKT, Leik­an­ger

eller
Finn stedet der du er nå
Velg transporttype:
Avbryt
  • H (As In: How Dare You Concern Yourself With Art When the World Is Collapsing Around You and There Are Obviously a Million Better, More Important Things To Do), Lina Viste Grønli. Fotograf: Ingvild Brekke Myklebust
  • H (As In: How Dare You Concern Yourself With Art When the World Is Collapsing Around You and There Are Obviously a Million Better, More Important Things To Do), Lina Viste Grønli. Fotograf: Ingvild Brekke Myklebust
  • H (As In: How Dare You Concern Yourself With Art When the World Is Collapsing Around You and There Are Obviously a Million Better, More Important Things To Do), Lina Viste Grønli. Fotograf: Ingvild Brekke Myklebust
  • H (As In: How Dare You Concern Yourself With Art When the World Is Collapsing Around You and There Are Obviously a Million Better, More Important Things To Do), Lina Viste Grønli. Fotograf: Ingvild Brekke Myklebust
  • H (As In: How Dare You Concern Yourself With Art When the World Is Collapsing Around You and There Are Obviously a Million Better, More Important Things To Do), Lina Viste Grønli. Fotograf: Ingvild Brekke Myklebust
Klikk for å zoome

Om prosjektet

Om prosjektet

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) ble opprettet i 2008, og har omlag 240 ansatte med kontorer i Leikanger og Oslo. Direktoratet har statsforvaltningen som hovedmålgruppe, og driver kurs- og opplæringsvirksomhet. De er både et fagorgan og et gjennomføringsorgan for regjeringen, og er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).

Lina Viste Grønlis (NO) skulptur utenfor bygget føyer seg inn i en rekke skulpturer som alle er formet som en H. Kunstneren selv omtaler det som en semantisk lek med persepsjon, form og innhold, og hun har arbeidet med dette siden 2005. Hun har også gjennomført et kunstprosjekt ved Statens vegvesen i Leikanger, som kan sees i sammenheng med dette.

Ved første øyekast har skulpturen et relativt minimalistisk uttrykk, og det er først når man leser tittelen at oppfatning og tolkning av skulpturen endres radikalt. Man blir fortalt hva man ser og hva skulpturen – H-en – representerer, noe som åpner for en politisk og personlig lesning. Skulpturen er et humoristisk og litt bitende verk til ettertanke, og er ment å stille spørsmål mer enn å gi svar.

Grønli har opp gjennom årene laget skulpturen i flere versjoner, størrelser og materialer. Den første var 2,5 meter høy og i rødbeiset finér, laget under et opphold på Iaspis (The International Artists Studio Program in Stockholm). Deretter har hun laget alt fra en mindre granitt-versjon til Skulpturbiennalen i Oslo til en liten versjon i teak til en utstilling i Chicago. Det som skiller disse ulike versjonene er både kontekst, materiale og størrelse.

Lina Viste Grønli (1976) bor og arbeider i Oslo og Cambridge, USA. Hun er utdannet fra Kunstakademiet i Oslo og har hatt en rekke utstillinger, senest ved MIT List Visual Art Center, Cambridge (2015), DIVORCE, Gaudel de Stampa, Paris (2015) og Christian Andersen København (2015). I 2013 mottok hun Award for Excellence in Design for skulpturen Peace Clock, som skal vises permanent på Trygve Lie Plaza ved FN-bygget i New York.

Fakta

Fakta

Besøksadresse

Skrivarvegen 2, 6863 Leikanger

Ferdigstilt dato

01.12.2015

Prosjektansvarlig
Kurator

Karen Christine Tandberg
Elin Maria Olaussen

Arkitektkontor

Arkitektkontoret Erling Haugen AS

Byggherre

Statsbygg

Varighet

Permanent

Tilgjengelighet

Tilgjengelig for publikum

Program

Kunst til statlige nybygg

Kunstverk

Kunstverk

Relatert innhold

Del dette prosjektet