Den norske embetsboligen i Haag

Tre fotografier av Victor Lind viser til en av de mest skambelagte episodene i norsk historie: deportasjonen av jøder i 1942. Arbeidene henger nå i ambassadens embetsbolig i Haag, som en påminnelse om et historisk kapittel som ikke må glemmes.

Contemporary Memory – I’ll bring you home, av Viktor Lind. Fotograf: Ole John Aandal