Brønnøysundregistrene

I de nye kunstverkene til Brønnøysundregistrene trekkes det lange historiske linjer mellom både kunstverkenes innhold og uttrykk, og til stedet.

Four red roebuck at a white water, Four tall stags at a green mountain, Søren Krag. Fotograf: Jan Khür

Om prosjektet

Brønnøysundregistrenes virksomhet har gått fra å ha hovedvekt på det analoge til å i stor grad nå tilby digitale løsninger og tjenester. På kort tid er det norske samfunnet blitt digitalisert, og Brønnøysundregistrene er en viktig aktør i arbeidet som en elektronisk forvalter. Nå er flere store tekstilarbeider, som tar utgangspunkt i den digitale hverdagen og den virkemidler, montert i de nye lokalene ved kaia i Brønnøysund sentrum.

Tematisk kan kunstverkene av Søren Krag og Maria Brinch sies å ha en kobling til Brønnøysundregistrene, både historisk og slik virksomheten er i dag. Krags store tekstilarbeider, som han omtaler som digitale malerier, inneholder mangfoldige historiske og litterære referanser. Verkene hans skaper forbindelser helt fra oldtiden og den tidligste skriftformen mennesket kjenner til, via fremstillingsmåter utviklet under den industrielle revolusjon, og frem til vår tids heldigitale hverdag.  Maria Brinchs tekstile lag på lag med digitale trykk basert på dagliglivets fotomotiver fra mobiltelefonen viser oss hvordan både synet på motiver verdige nok for kunst har endret seg, og hvordan kunst kan skapes i dag. Alle verkene baserer seg på teknologisk utvikling, noe som er et sentralt element hos Brønnøysundregistrenes virksomhet.

Kunstverkene har ulikt utgangspunkt, men flere fellesnevnere: de er insisterende, sofistikerte og søker samspill med verden rundt. De har også en leken tilnærming til materiale og form, enten formen er definert, oppbrutt eller spiller med mellomrom. Med sine klare farger både snakker de sammen, men skaper også kontraster seg imellom, og mot eksisterende interiør og arkitektur. Takket være de store vindusflatene i bygget får tekstilverkene et spennende spill med det skiftende lyset gjennom årstidene.

Detaljer

Adresse

Havnegata 48, 8900 Brønnøysund

Fylke

Nordland

Kunstnere

Maria Brinch
Søren Krag

Ferdigstilt dato

01.06.2023

Prosjektansvarlig

Anna Katharina Haukeland
Elisabeth Tetens Jahn

Fagkomite

Camilla Løw
Robert Johansson
Eli Skatvedt , (Høsten 2021)

Arkitektkontor

Ratio Arkitekter AS

Byggherre

Søren Nielsen AS

¨
Varighet

Permanent

Tilgjengelighet

Offentlig tilgjengelig

Program

Kunst til leiebygg og eldre statlige bygg

Kunstverk