Bodø politihus

Mariken Kramers stillferdige videoverk Patterns of Inclusion bruker barneleken Slå på ring for å speile forholdet mellom individ og fellesskap. Verket fungerer som en påminnelse om at vi alle kan være rausere overfor mennesker som faller utenfor.

 

Om prosjektet

Salten politidistrikt starter ved polarsirkelen i sør og strekker seg nordover til Hålogaland. Hovedsetet er Bodø politihus. Bygget fra 1996 består av to deler som er føyd sammen av en stor glasshall over tre etasjer, der også hovedinngangen er plassert. Glasshallen fungerer som en felles ventesone for hele bygget, og dessuten som en arena for ulike arrangementer for Bodøs øvrige innbyggere.

Videoverket til Kramer er plassert foran en sittegruppe i glasshallen og viser en gruppe ungdommer som leker sangleken «Slå på ring». Leken peker på hvordan fellesskapet ofte trenger noen på utsiden for å bli bekreftet, og på at det å være menneske handler om å være del av noe som er større enn en selv. Ordet fellesskap assosieres ofte med noe godt og trygt, men betyr for noen det motsatte – nemlig utestengelse, fortvilelse og i ytterste konsekvens overgrep.

Verket vises over to skjermer og uten lyd, og er filmet i én tagning. Det er dels filmet ovenfra, 25 meter over bakken, og dels tett på – med nærbilder av ansikter, føtter som løper og hender som griper tak eller slipper. Vekslingen mellom de intime nærbildene og bildene i fugleperspektiv kan henvise til forholdet mellom individ og system, der individet er underlagt strukturer bestemt av fellesskapet.

Ungdommene som deltar i Kramers video er minoritetsspråklige med kort botid i Norge. Mange er mindreårige flyktninger som har søkt asyl. Frem til de er 18 år har de borett her, men kan senere uten forvarsel bli sendt tilbake. Deltakelsen i verket gir et ekstra betydningslag til videoen; det kan tolkes som de i filmen representerer utsiden av samfunnet og at vi andre representerer dets innside.

Videoen er et resultat av en rekke idéverksteder med elever fra Sofienberg videregående skole i Oslo, produsert av kunstneren og Tenthaus Oslo.

Prosjektet ble ferdigstilt november 2014, og er ett av ti kunstprosjekter realisert i 8. tildelingsrunde under kunstordningen for statlige etater i private leiebygg og eldre statsbygg.

Mariken Kramer (født 1972 i Oslo) er utdannet fra Kunstakademiet i Trondheim og Hochschule für Bildende Künste, Hamburg, og har i tillegg en BA i sosialantropologi. Hun jobber med videokunst og lyd, ofte med samfunnsaktuelle temaer. Videokunsten hennes er vist på festivaler verden over, og hun har i tillegg til å ha mottatt FineArt-prisen for denne filmen også fått Royal Caribbean Arts Grant.

Detaljer

Adresse

Kongensgate 81, 8006 Bodø

Kunstner

Mariken Kramer

Ferdigstilt dato

13.11.2014

Prosjektleder

Elisabeth Tetens Jahn

Fagkomite

Jan Christensen
Yngvild Færøy
Gerd Elise Mørland , (fra 15. mai 2014)
Kari J. Brandtzæg , (til 15. mai 2014)

Arkitektkontor

Boarch Arkitekter

Byggherre

Statsbygg

¨
Varighet

Permanent

Tilgjengelighet

Tilgjengelig for publikum

Program

Kunst til leiebygg og eldre statlige bygg

Video

Utdrag fra Patterns of Inclusion

Video om kunstprosjektet

Kunstverk