Patterns of Inclusion

Mariken Kramer

 

Om

Kunstverket er en filmatisering av sangleken “Slå på ring”. Vi ser nærbilder av ansikter, føtter som løper og hender som griper tak eller slipper osv. Skolen er et sted for læring og utvikling, men også et sted for identitet, hierarkier og konflikt. Samtidig er det en arena for lek. Leken speiler på mange måter samfunnet og gir oss et forenklet bilde av verden. “Slå på ring” kan således sees på som en metafor for hvordan vi som sosiale vesener hele tiden prøver å holde oss innenfor, del av sirkelen.

Kramer ønsker og visualisere at et fellesskap ofte defineres ut i fra tanken om at noe utelukkes. Her i ligger kompleksiteten i felleskapsfølelsen; den kan innebære trygghet, tilhørighet og kjærlighet samtidig som den kan romme utelukkelse og overgrep. Elevene som deltok i prosjektet er minoritetsspråklige ungdommer med kort botid i Norge. Deres deltagelse speiler en samfunnsmessig aktualitet i forhold til deres egen virkelighet innenfor rammen av norsk asyl- og innvandringspolitikk.

Utdrag fra Patterns og Inclusion

Detaljer

Datering

2013

Kunstner

Mariken Kramer

Kategori

Video

Teknikk og materiale

Video

Mål


Varighet: 36min

Reference

KORO.006728