Øvre Romerike tingrett, Eidsvoll

Sverre Wyllers skulptur Domstol utenfor Øvre Romerike tingrett er laget av massive eikeblokker som kunstneren har samlet og bearbeidet. Eikeblokker av denne størrelsen er sjeldne, og kunstneren har brukt over et år til å samle materiale fra det ganske land.

Domstol, Sverre Wyller. Fotograf: Werner Zellien

Om prosjektet

Eikeblokkene utgjør en komposisjon som løst assosierer til oppsettet i en rettsal. De er stablet i en flate som forholder seg til rettsbygningen og uteområdet ut mot elven og i nærhet til to lindetrær som allerede sto på stedet. På den måten har kunstneren skapt et utendørs rom og et sted å sitte – om man så velger å sette seg på hovedformens benk eller på den tilhørende kuben. Hvilken plass som tilhører den tiltalte eller den fornærmede får være opp til en selv.

Wyller har bearbeidet treet med sikre og markerte kutt som visuelt forbinder blokkene; på siden mot rettsbygningen i form av en stor ellipse, på siden mot vannet i form av horisontale streker og i noen av endene et rutemønster. De presise kuttene danner en skarp kontrast til det organiske treet og fremhever dets fascinerende strukturer og mønstre, dannet gjennom langsom vekst gjennom årtier. Noen av stammene i verket var opprinnelig over en meter i diameter, bygget opp av hundrevis av årringer, og når man skjærer seg gjennom en slik stamme, kommer man etter hvert til andre verdenskrig, spanskesyken, første verdenskrig, unionsoppløsningen i 1905 – og 1814 og Grunnloven.

Som materiale representerer eika stabilitet og varighet. Det finnes levende eiketrær som er over 1000 år, og fordi den vokser så sakte blir den et hardt og edelt materiale. Men selv om eika er et av de mest stabile treslagene, vil også den til slutt råtne – om enn veldig sakte.

At et lovverk står «til Dovre faller» bygger på et bilde av det geologiske kretsløpet som det mest stabile man kan forestille seg. Men innen et slikt kretsløp vil også Dovre falle, til slutt. Det er en lite meningsfull metafor fordi den strekker seg langt ut over menneskehetens eksistens. Eikas stabilitet, som en del av det biologiske kretsløpet, er et mer realistisk bilde – en hage eller en skog må pleies for å ikke forfalle. Et grantre tar 100 år fra det blir hugget til det forsvinner fullstendig, et furutre 200, en stor eik vet man ikke riktig, kanskje 500 år, før det er fullstendig borte.

Sverre Wyller

Skulpturen Domstol ble ferdigstilt i 2020, et år som av mange grunner ble en påminnelse om at ingenting er sikkert, og at våre institusjoner må vedlikeholdes for ikke å forvitre. Skulpturen er utviklet i samarbeid med Vera Wyller

Øvre Romerike tingrett er domstol for kommunene Eidsvoll, Hurdal, Nes og Ullensaker og bygget ligger svært synlig i Eidsvoll med fasaden ut mot elven Vorma og turstien der mange passerer til fots.

Detaljer

Adresse

Pakkhuset 26, 2080 Eidsvoll.

Fylke

Akershus

Kunstner

Sverre Wyller

Ferdigstilt dato

20.10.2020

Prosjektleder

Elisabeth Tetens Jahn

Fagkomite

Marie Buskov
Ole Martin Lund Bø
Susanne Østby Sæther

¨
Varighet

Permanent

Tilgjengelighet

Tilgjengelig for publikum

Program

Kunst til leiebygg og eldre statlige bygg

Kunstverk