Radio Luftballett er del av kunstprogrammet Vågestykke som i samarbeid med Høgskulen på Vestlandet (HVL) har produsert flere kunstprosjekt på og tilknyttet HVL fra september 2016 til juni 2018.
Aktuelt

Podcast for dugnadsånd

Kunstner Margrethe Kolstad Brekke legger ukentlig ut nye podcaster i kunstprosjektet Radio Luftballett. Frem mot sommeren deltar studenter fra Climate Change Management-studiet i Sogndal.

Masterstudent Calum Macintyre reiste tur/retur fra Bergen til Skottland for å finne ut om interrail kan erstatte fly i Europa.
– Min podcast vil stille og svare på de åpenbare spørsmålene – hvor mye koster det, hvordan var opplevelsen sammenlignet med å hoppe på et fly, hvordan kan denne reisen bli enklere og hvorfor det er viktig at vi ser på disse løsningene, sier Calum Macintyre.

 

Adam Gairn vil forenkle språket som brukes av forskere og politikere. Foto: Mike Guest

Hans medstudent Adam Gairn gjør en serie med korte podcaster om det komplekse språket tilknyttet vårt forbruk av strøm og energi. Gjennom intervjuer og samtaler vil han forsøke å forenkle språket ved å beskrive ukjente ord og betegnelser på en enklere måte.
– Universiteter, forskere og politikere må kommunisere sine prosjekter enklere, sier Adam Gairn.

Dette får du i en rekke podcaster frem mot juni 2018 som del av kunstprosjektet Radio Luftballett, hvor kunstner Margrethe Kolstad Brekke siden høsten 2017 har samlet og spredd historier om det grønne skiftet.

– Som kunstner er jeg også en historieforteller, sier Margethe Kolstad Brekke.

– Vi er forbi tida for aktivisme. Dei store problema som klimaendringane representerer, er så langt komne at det no er meir snakk om å skape dugnadsånd for å takle dei, få tiltak på plass. Det er viktig i møte med dei miljøa kor endringane blir drivne fram, sier Margrethe Kolstad Brekke.

Ett av disse miljøene er masterstudiet Climate Change Management i Sogndal. Der utdanner Høgskulen på Vestlandet studenter for å kunne omstille samfunnet slik en miljøvennlig fremtid krever. Utdanningen fokuserer på å bruke miljø- og naturvitenskaplig kunnskap inn i areal- og samfunnsplanlegging med et perspektiv på bærekraftig utvikling.

Masterstudentene Victoria Slaymark og Jan Zeiß deltar i konferansen Bærekraftig utvikling ved HVL – hvor står vi, hvor går vi? 18.-19. april. Sammen ser de på hvordan FNs bærekraftsmål kan bli et verktøy for transformasjon i universitetssektoren.
– Skal samfunnet bli bærekraftig, må universitetene også engasjere seg, sier Victoria Slaymark.

Victoria Slaymark ønsker å bygge bro over det hun kaller kommunikasjonsgapet mellom universitetene og resten av samfunnet.

– Universiteter utgjør en viktig del av samfunnet vårt, de utdanner folk som senere vil påvirke samfunnsutviklingen og de utfører enorme mengder forskning med mål om å forbedre samfunnet. Derfor har universiteter en oppgave å sikre at studentene har den nødvendige kunnskapen for å jobbe mot FNs bærekraftmål, og å bidra med forskning for å hjelpe samfunnet til å nå målene, fortsetter hun.
– Samarbeidet med Radio Luftballett gir oss mulighet til å bygge en bro over kommunikasjonsgapet mellom universiteter og det bredere publikum, og denne broen er avgjørende for å engasjere alle, sier Slaymark.

FNs bærekraftsmål. Foto: FN

Radio Luftballett startet opp høsten 2017. Før jul fulgte podcastserien den historiske klimarettsaken om Grunnlovens paragraf 112 med flere korte intervjuer, blant annet med Greenpeace-leder Truls Gulowsen. Etter jul er det publisert en lengre samtale med professor ved Oslo Met, Andreas Ytterstad, som forteller om klimajobbene som må komme på banen for at det grønne skiftet skal kunne bli en realitet. Utover våren fortsetter poeten Alicia Cohen fra Portland, USA, sitt prosjekt 100 dikt om DRAWDOWN.

– Som kunstner er jeg også en historieforteller, sier Margethe Kolstad Brekke.
– Da jeg var student noen år tilbake spurte jeg meg selv – hvilke er de viktigste historiene å videreformidle i den tiden vi lever i? Det tror jeg er historiene som vokser fram blant alle dem som nå på forskjellig vis jobber med å bringe verden ut av fossilæraen og inn i fremtiden, de som bygger det grønne skiftet.

Radio Luftballett er del av kunstprogrammet Vågestykke som i samarbeid med Høgskulen på Vestlandet (HVL) har produsert flere kunstprosjekt på og tilknyttet HVL fra september 2016 til juni 2018.

Masterstudentene Adam Gairns, Calum Macintyre og Victoria Slaymark med Jan Zeiß gjør egne podcasts som del av Radio Luftballett.

Målet med Vågestykke er å aktivisere menneskene på og rundt høgskolen, og se nærmere på samfunnsoppdraget og ambisjonene til skolen, i to år fra høsten 2016 til våren 2018.

Hør på Radio Luftballett her
Les mer om masterstudiet Climate Change Managent og se film her.