Litografiet blå-gråblå (2011) av Bjørn Ransve er ett av i alt 86 kunstverk som ble kjøpt inn rett før jul. Snart skal det ut av kunstnerens atelier og ut til et større publikum. Foto: Anna K. Haukaland.
Aktuelt

Nye innkjøp av norske kunstnere

86 nye kunstverk er kjøpt inn av KORO, og er nå klare for å møte et bredt og stort publikum over hele landet. Ulike typer tekstil og kvinnelige kunstnere hevder seg blant innkjøpene.

Storinnkjøpet er et direkte resultat av kompensasjons- og stimuleringsordningen som ble vedtatt av Stortinget i oktober i fjor, der åtte millioner ble kanalisert via KORO. Fem millioner kroner ble gjort tilgjengelig som søkbare prosjektmidler gjennom lokalsamfunnsordningen (LOK), og tre millioner ble satt av til innkjøp av kunstverk gjennom leiebyggsordningen (LES). Hensikten i begge tilfeller, var å tilføre midler til kunstnere og andre i den akutte koronasituasjonen.

Totalt ble det kjøpt inn 86 kunstverk av 37 kunstnere.

– Vi er både kry og glade for innkjøpene, og gleder oss til å plassere dem ut på arbeidsplasser i hele Norge, sier seniorrådgiver Anna Katharina Haukeland i KOROs kunstseksjon.

Cato Lølands Vev I, Vev II, Vev III (2020) er av stål og tekstil og er et av få romlige kunstverk som ble innkjøpt. Foto: Øystein Thorvalsen.

Solid fagkomite

Sammen med seniorrådgiver og kollega Elisabeth Tetens Jahn har de ledet arbeidet med innkjøpene som ble gjort sammen med et eksternt kunstfaglig team bestående av Marie Buskov, Steffen Håndlykken og Hilde Methi. Premissene for oppdraget ble avgrenset i samarbeid med KORO og kunstnerorganisasjonene.

– Et av premissene var at kunstnerne som ble innkjøpt skulle bo og arbeide i Norge. Et annet var at midlene skulle stimulere hele kunstfeltet. Derfor er kunsten kjøpt både direkte fra kunstnere, fra kunstnerstyrte gallerier og fra kommersielle gallerier, forteller Haukeland.

Teamet har jobbet aktivt for å sikre god variasjon i innkjøpene med tanke på blant annet mangfold, kjønn og uttrykk.

– Vi har en liten overvekt av kvinnelige kunstnere, men ellers en god spredning når det kommer til geografi, alder og teknikk.

Anna Katharina Haukeland
Åsne Mellems Kataja/ einer (2020) er en grindevev, vevd etter samme prinsipp som skalleband. Garnet er plantefarget av einer. Trestykkene er av pil. Foto: Åsne Mellem.

Bente Sætrangs, Uten tittel (fra 48 tegninger), 2020 er en serie tegninger med kull og pastell på papir. Foto: Thomas Tveter.

Alle teknikker er representert, og fagutvalget synes ellers innkjøpet speiler de generelle tendensene i norsk samtidskunst. Med ett unntak: Fordi verkenes fremtidige kontekst og fysiske plassering ennå ikke er kjent, har det resultert i flere todimensjonale enn romlige verk.

– Siden disse kunstverkene skal inngå i kommende prosjekter og bli en del av de statlige ansattes arbeidshverdag over tid, ble verkenes «anvendelighet» raskt noe vi hadde med i vår samlede vurdering. En slik anvendelighet er også viktig når vi hverken kjenner til de konkrete miljøene eller til konteksten, sier Tetens Jahn.

Leder av KOROs kunstseksjon, Nora Ceciliedatter Nerdrum, er glad for at midlene har kommet kriserammede kunstnere og visningssteder til gode.

– Vi er svært godt fornøyde med at vi har kunnet bidra til spredning av ekstraordinære midler til kunstfeltet gjennom våre ordninger. Koronaviruset har skapt store utfordringer som rammer hardt i alle ledd, og de kunstfaglige teamene har jobbet på spreng for å sikre at midlene ble fordelt raskt og på en god måte, sier Nerdrum.


Wendimagegn Beletes, Uten tittel (2020) er laget av akryl, oljestift, spraymaling, kull og søm på lerret. Foto: Øystein Thorvaldsen.
Ask Bjørlos Sopp, Nype (2020) er vevd av lin, ull og stål. Foto: Ask Bjørlo.

Verk av disse kunstnerne ble innkjøpt

 • Andre Tehrani
 • Ane Mette Hol
 • Ann Cathrin November Høibo
 • Anna Gudmundsdottir
 • Ask Bjørlo
 • Aurora Passero
 • Bente Sætrang
 • Bjørn Ransve
 • Cato Løland
 • Dag Leversby
 • Damla Kilickiran
 • Geir Tore Holm
 • Ingeborg Kvame
 • Inger Johanne Grytting
 • Jan Groth
 • Jorun Hancke Øgstad
 • Kaja Leijon
 • Kiyoshi Yamamoto
 • Izabela Żółcińska
 • Kobie Nel
 • Kristin Taarnesvik
 • Liv Ertzeid
 • Martin Sæther
 • Mathilde Carbel
 • Mathilde Westavik Gaustad
 • Morten Torgersrud
 • Ragna Misvær Grønstad
 • Runhild Huneide
 • Signe Marie Andersen
 • Tarald Wassvik
 • Terje Nicolaisen
 • Thomas Hestvold
 • Tone Indrebø
 • Tyra Tingleff
 • Vera Wyller
 • Wendimagegn Belete
 • Åsne Mellem

Her er det teamet som sto for innkjøpene:

Elisabeth Tetens Jahn (f. 1953) jobber som seniorrådgiver i KOROs kunstseksjon, og har siden 2002 ledet arbeidet med kunst til statlige institusjoner i private leiebygg og eldre statsbygg (LES-ordningen). I tillegg har hun ansvar for gjennomføring av flere store kunstprosjekter i statlige nybygg. Elisabeth Tetens Jahn har jobbet med samtidskunst siden 1990 og med kunst i offentlige rom-feltet siden 2002. Hun har tidligere bl.a. vært leder for Kunstnernes Informasjonskontor og ansvarlig redaktør for Norsk Kunstårbok/Norwegian Art Yearbook. Hun har studert kunsthistorie og italiensk språk og litteratur ved hhv. Odense og Københavns universitet.

Anna Katharina Haukeland (f.1980) jobber som seniorrådgiver i KOROs kunstseksjon og arbeider innenfor et bredt spekter: Hun har ansvar for gjennomføringen av kunstprosjekter i LES-ordningen, i statlige nybygg, forsvarsbygg og til andre offentlige bygg. Haukeland har bakgrunn som kunstrådgiver, kurator og produsent av samtidskunst. Før hun kom til KORO var hun produksjonsleder for Oslobiennalen i Oslo kommune. Haukeland er utdannet skuespiller fra KHIO, Statens Teaterhøyskole i Oslo, men har også en utdannelse innen kunstteori fra Goldsmiths University College. I tillegg har hun en master i Art Business fra Sotheby´s Institute of Art i London.

Marie Buskov (f. 1980) er kunstner bosatt i Oslo, med utdannelse fra Kunstakademiet i København og Kunstakademiet i Oslo. Buskov var formidlingsleder på Kunstnernes Hus i perioden 2011-2018 og jobbet i fagkomiteen i LES for KORO mellom 2017-2019. Som kunstner har hun deltatt på flere gruppeutstillinger, slik som NN-A, NN-A, NN-A, Ny Norsk Abstraksjon på Astrup Fearnley Museet (2015), og har hatt separatutstillinger på blant annet Galleri Riis (2020 og 2019), Oslo Kunstforening (2015) og Kunstnerforbundet i Oslo (2020 og 2013). Hun har også gjort offentlige kunstprosjekter, som kunsten til Østre Porsgrunn kirke, i samarbeid med Espen Dietrichson (2019), og kunst og liturgiske møbler til Nye Sola kirke (2020).

Hilde Methi (f. 1970) er selvstendig kurator basert i Kirkenes. Hun har en Cand.mag i fagene kunsthistorie og russisk fra Universitetet i Tromsø samt Skapende kuratorpraksis fra Kunsthøgskolen i Bergen. Blant hennes seneste arbeid er utstillingen Hábmet hámi (2018, 2019), Lofoten internasjonale kunstfestival – LIAF 2019, inkludert Tangkongressen, og Dark Ecology. For tiden er hun engasjert iblant annet Akademi for rytmorfologi (med initiativtaker og kunstner Signe Lidén og biolog Arjen Mulder), The Mountain Body (av billedkunstner og koreograf Helle Siljeholm) og Bjørnelva fangeleir – utvikling av et minnested for sovjetiske krigsfanger som bygget infrastruktur på Saltfjellet under 2. verdenskrig.

Steffen Håndlykken (f. 1981) er kunstner bosatt i Eidsvoll. Han har utdannelse fra Kunsthøgskolen i Oslo, hvor han var del av den siste gruppen studenter som gikk ut fra Institutt for Farge. I 2010 startet han visningsstedet 1857 sammen med Stian Eide Kluge, som viste unge, internasjonale kunstnere i egne lokaler på Grønland i Oslo og andre steder frem til 2019. Han var kurator for Norsk skulpturbiennale 2017 på Vigelandmuseet, og har levert tekster til blant andre kunstkritikk.no og Billedkunst. Nå er han styreleder for Unge Kunstneres Samfund.

Dette er LES

Statlige virksomheter som holder til i leide eller eldre bygninger kan søke om kunst fra KOROs LES-ordning. Hvert prosjekt tilpasses virksomheten og arkitekturen det skal inngå i, og vi gjennomfører alt fra bygningsintegrerte prosjekter til innkjøp av eksisterende kunst. Neste ordinære søknadsfrist er 2. februar 2021.

De ekstra tre millioner kronene KORO har blitt tildelt i regjeringens stimuleringspakke har blitt brukt til innkjøp av verk som kan inngå i kommende prosjekter.