Lyse utsikter. Fredag 9. oktober vedtok Stortinget en ny kompensasjons- og stimuleringsordning for å fremme økt aktivitet i kultursektoren i 2020. Åtte millioner kroner blir kanalisert via KORO. På bildet: Time is a ship that never casts anchor # Willy av Karoline Hjorth og Riitta Ikonen. Dette er et av to fotografier levert av kunstnerduoen i forbindelse med rehabiliteringen av NTNU Retorten på Kalveskinnet i Trondheim. Foto: Karoline Hjorth og Riitta Ikonen.
Aktuelt

KORO med stimuleringsmidler til kunstnere


Koronapandemien rammer det profesjonelle kulturlivet hardt. Dette gjelder også i det visuelle kunstfeltet. Med midler fra regjeringens nye stimuleringsordning vil KORO umiddelbart utlyse ekstra tilskuddsmidler til prosjekter initiert av kunstnere og kuratorer, samt gjøre direktekjøp av kunstverk.

Ved å benytte de gode ordningene vi allerede har, får vi treffsikre, effektive og ressursbesparende løsninger, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

Åtte millioner via KORO

Den nye kompensasjonsordningen ble vedtatt i Stortinget sist fredag. 130 millioner kroner er satt av til eksisterende ordninger og skal være innrettet mot gjeldende kulturpolitiske mål. Det er her KORO kommer inn i bildet. Åtte millioner kroner blir kanalisert via KORO:
Fem millioner kroner blir tilgjengelig som søkbare prosjektmidler gjennom lokalsamfunnsordningen (LOK), og tre millioner vil bli benyttet til innkjøp av kunstverk gjennom leiebyggsordningen (LES).  

Midlene skal gjøres tilgjengelig for søkerne i inneværende år.
– Stimuleringsordningen skal gi midler til kunstnere og andre i den akutte koronasituasjonen. Samtidig skal resultatet – nå som ellers – være at det produseres kunstverk av høy kvalitet som skal nå et bredt publikum over hele landet, sier KOROs direktør Svein Bjørkås.

Rask søknadsbehandling
Prosjektmidlene i Lokalsamfunnsordningen blir utlyst umiddelbart og med søknadsfrist 9. november. Både kunstnere og kuratorer kan søke. Fagutvalget som skal vurdere de innkomne søknadene vil behandle dem raskt. Søkere kan forvente svar allerede siste uken i november (uke 48).

Oppgjør før året er omme
Parallelt med at disse midlene blir utlyst, starter KORO innkjøp til kommende kunstprosjekter i bygg og lokaler som huser statlige virksomheter.
– De ekstra tre millioner kronene blir brukt til innkjøp av verk som kan inngå i kommende prosjekter. Innkjøpene vil bli igangsatt straks, slik at kunstnerne kan få oppgjør før året er omme, sier Bjørkås.


Disse to ordningene blir styrket i 2020

  • LOK gir støtte til produksjon og formidling av kunstprosjekter i offentlige rom. Ordningen har som formål å stimulere til produksjon og utvikling innen fagfeltet lokalt og regionalt.  Det kan normalt søkes om prosjektmidler en gang i året, søknadsfrist 1. februar. Søknader til formidlings- og kompetanseutviklingstiltak har ingen søknadsfrist og blir behandlet fortløpende. I 2020 var det i utgangspunktet satt av 14,5 millioner gjennom denne ordningen. Nå økes denne summen til 19,5 millioner kroner. 
  • LES Statlige virksomheter som holder til i leide eller eldre bygninger kan søke om kunst fra KOROs LES-ordning. Hvert prosjekt tilpasses virksomheten og arkitekturen det skal inngå i, og vi gjennomfører alt fra bygningsintegrerte prosjekter til innkjøp av eksisterende kunst. Det utlyses midler i denne ordningen annethvert år, neste ordinære søknadsfrist er 1. februar 2021. De ekstra tre millioner kronene KORO har blitt tildelt i regjeringens stimuleringspakke blir brukt til innkjøp av verk som kan inngå i kommende prosjekter.

De åtte millioner kronene som skal kanaliseres gjennom disse to ordningene i forbindelse med koronakrisen, kommer i tillegg til midlene i de ordinære søknadsrundene.

130 millioner til etablerte ordninger blir fordelt slik:

  • 55 mill. kroner til NFI – Norsk filminstitutt
  • 50 mill. kroner til Norsk kulturfond
  • 17 mill. kroner til innkjøp av kunst ved 14. kunstmuseer
  • 8 mill. kroner til KORO