Lekkasje

Anne Marthe Dyvi

 

Om

"Lekkasje" er et kunstverk som baserer seg på lyd hentet fra flerbrukssalen og orkestersalen i konserthuset. Det tas opp 10 minutter med lyd i rommet via medhørsanlegget hver morgen i tidsrommet musikere og andre utøvere har sin oppvarming eller prøver. Denne lyden lekker ut i parkeringsanlegget om kvelden før konsertstart i tre og fem minutters rater samme dag. Lyden slettes automatisk etter dette. Verket er med på å synliggjøre alt arbeidet som ligger bak en fremføring, samt understreke det store samarbeidet som utgjør en institusjon.

Detaljer

Datering

2014

Kunstner

Anne Marthe Dyvi

Kategori

Lydinstallasjon

Teknikk og materiale

Automatisert opptak og overføring av lyd fra et rom til et annet via 8 høytalere, en avspiller og medhørsanlegg

Reference

KORO.006565