Det er ikke alltid man oppdager kunst i offentlige rom ved første øyekast. Her ser vi Hanne Tyrmis installasjon Frøfortellinger (2015). Arbeidet er et kunstnerisk og poetisk innspill i klimadebatten som føres innenfor ulike fagfelt på NMBU på Ås. Foto: Ann Lisbeth Hemmingsen/KORO
Aktuelt

KORO utlyser masterstipend for 2024!

Skriver du akademisk masteroppgave om problemstillinger knyttet til kunst i offentlige rom? Da kan du søke stipend på kr. 50 000 fra KORO. Søknadsfrist er 16. mai 2024.

KORO ønsker å stimulere til økt forskning på relevante problemstillinger knyttet til realisering av kunst i det offentlige rom. Som offentlige rom regnes andre arenaer enn museer, gallerier og kunstinstitusjoner. Eksempel på dette er inne – og/eller uterom i offentlige bygg eller steder. Det er tredje året KORO utlyser slike masterstipend.

Forventninger til kandidatene:

Stipendet er for studenter som kan dokumentere at de er tatt opp på MA-studier og planlegger å skrive en oppgave innen relevante fag som kunsthistorie, estetikk, kunstteori, konservering, formidling, kuratering, duodji, eller urbanisme/byplanlegging.

Studenten skal være tatt opp på et MA-program som omfatter å skrive en masteroppgave på minimum 30 studiepoeng.  Stipendmottagere kan ikke ha levert MA-oppgaven på tidspunktet stipendet mottas.  

Kandidatene må skrive masteroppgave om tema og problemstillinger relevante for og knyttet til fagfeltet. Oppgaven må handle om kunst i det offentlige rom.

Det er ønskelig at kandidatene legger ved en anbefaling fra veileder eller annen fagperson. Kandidaten må også beherske/forstå norsk fordi det meste av KOROs kildemateriale er på norsk.

Det er også ønskelig at mottakere av stipendene leverer et utdrag fra masteroppgaven sin som kan publiseres på KOROs nettsider, eller et fagintervju etter at oppgaven er levert og godkjent. Dette avtales i hvert enkelt tilfelle.

KORO tilbyr:

  • Fire stipend på 50 000 kr
  • Tilgang til KOROs arkiv
  • Mulighet for rådgivning og samtaler med relevante fagpersoner i KORO. Etter avtale med/initiativ fra læreinstitusjon kan det være aktuelt at KORO bidrar med en biveilederfunksjon

Alle søknader som oppfyller overnevnte kriterier vil bli vurdert.

Bedømmelsen foretas av et utvalg av tre fagpersoner fra KORO og representant(er) fra relevante utdanningsinstitusjoner.

Kortfattet søknad med beskrivelse av oppgaven på maks 1 A4-side, dokumentasjon av opptak til MA-studium og et eventuelt anbefalingsbrev sendes til KORO, på e-post merket «Masterstipend» til post@koro.no. Søknadsfrist: 16. mai 2024.

For nærmere spørsmål, kontakt seniorkurator i KORO, Trude Schjeldrup Iversen på e-post: ti (at)koro.no

Last ned utlysningsteksten som PDF her (lenken åpner i nytt vindu).

Her kan du lese mer om hvem som fikk masterstipend i 2023 og i 2022. Stipendene deles ut for tredje gang i 2024.