Charlotte Gyllenhammars Studium, en gruppe små bronseskulpturer utenfor Domus Medica ved UiO. Foto: Trond A. Isaksen
Aktuelt

Disse har fått KOROs masterstipend for 2023

I juni ble det klart hvilke fire studenter som mottar stipend fra KORO for å skrive masteroppgave om kunst i det offentlige rom.

KOROs masterstipend ble etablert og delt ut første gang i 2022, for å stimulere til forsking og akademisk skriving om kunst i offentlig rom.  I 2023 leverte 16 studenter søknad, som er en økning fra året før.

Kunst i det offentlige rom når ut til mange, også på steder man ikke forventer å se kunst. Hvilke problemstillinger har produksjon, formidling og forvaltning av kunst i det offentlige rom, som skiller seg fra kunst realisert for de tradisjonelle visningsstedene?

Gjennom opprettelsen av de fire masterstipendene på 50 000 kr hver ønsker KORO å stimulere til akademisk kunnskapsutvikling på nettopp disse problemstillingene.

De fire masterstudentene har alle ulike innfallsvinkler til tema som kan knyttes til offentlig kunst, fra klassisk kunsthistorisk vinkling til de mer teoretisk orienterte oppgavene.

Anne Marie Hope, masterstudent i kunsthistorie ved NTNU, skal ta for seg en mindre kjent del av Else Hagens (1914-2010) kunstnerskap, nemlig hennes offentlige kunstoppdrag.

Lotte Smedberg Myhre er MA-student i Kunst og samfunn ved OsloMet og vil i sin oppgave undersøke hvordan kunsten kan endre vår forståelse av demokrati. Hun vil også se nærmere på den offentlige kunstens dialogiske og ytringsmessige funksjon.  

Matilde Balatti, Universität Lüneburg, introduserer begrepet Participatory Budgeting og tilfører feltet et nytt vokabular som kan fungere som et viktig verktøy i spørsmål om medvirkningsprosesser i det offentlige rom.

Regine Odden, masterstudent i Æstetik og kultur ved Århus universitet i Danmark, er tidlig i sitt studieløp. Likevel har hun skissert forskningsspørsmål og referanseverk som vil ta masterprosjektet hennes i en relevant retning.

Om masterstipendene:

  • Fire stipend på 50 000 kr deles ut en gang i året
  • Studier på masternivå som kunsthistorie, estetikk, kunstteori, duodji, kunstforvaltning, formidling, kuratering, arkitektur eller planlegging
  • Problemstillinger må være knyttet til kunst i det offentlige rom, altså andre arenaer enn museer, gallerier og kunstinstitusjoner

Juryen har bestått av Trude Schjelderup Iversen, seniorkurator i KOROs kunstseksjon, Satiness Eisele, seksjonsleder forvaltning i KORO, Ann Lisbeth Hemmingsen, formidlingskurator i KORO, og eksternt jurymedlem Hanne Hammer Stien, UIT Norges arktiske universitet, førsteamanuensis i kunsthistorie ved Kunstakademiet.

Neste søknadsfrist vil bli annonsert.