Ida Højgaard Thjømøe

Produsent, kunstseksjonen
940 25 011

Ida Højgaard Thjømøe er engasjer i 50% stiilling som produsent i ett år. Hun jobber med to av KOROs største kunstprosjekter, Regjeringskvartalet og UiO Livsvitenskap.

Ida Højgaard Thjømøe har en MA i kunsthistorie og har bodd i København de siste ti årene. Hun har gjennomført større prosjekter for Bygningsstyrelsen og KØS museum for offentlig kunst.