Astri Spiten Grønlie

Leder, seksjon for kunstforvaltning
482 11 027

Gir råd ved spørsmål angående ivaretakelse av kunsten. Hun arbeider også med kurs, veiledning og har ansvar for utlån av kunst fra KORO i utstillingssammenheng.

Astri Spiten Grønlie har bakgrunn fra kunst- og kulturvernarbeid, blant annet Kunstnernes informasjonskontor, Norske tekstilkunstnere, Norges Museumsforbund og Norsk kulturråd. Hun er Høgskolekandidat i Kulturarbeid fra Telemark Distriktshøgskole, har studert historie og kunsthistorie ved Universitetet i Oslo og Tromsø og har lederutdanning fra BI.