Fagutvalget består av fire interne og to eksterne medlemmer. Fra venstre: Trude Schjelderup Iversen, Nora Adwan, Bo Christer Wallström, Elina Waage Mikalsen, Nora C. Nerdrum og Truls Ramberg. Foto: Niklas Hart.
Aktuelt

Disse har vurdert søknadene

Her er fagutvalget som har behandlet årets søknader om tilskudd og produksjonsbistand gjennom KOROs Lokalsamfunnsordning (LOK).

Fagutvalget består av fire interne og to eksterne medlemmer. Nora C. Nerdrum, Truls Ramberg, Bo Christer Wallström og Trude Schjelderup Iversen er fra KORO, mens to nye utvalgsmedlemmer har vært med i utvelgelsesrunden for 2022 – billedkunstnerne Nora Adwan og Elina Waage Mikalsen.

– I rekrutteringen har KORO sett etter kandidater som kan utfylle utvalget når det gjelder kunnskap om kunstretninger og kunstmiljøer, og som kan bidra til å åpne ordningen mot nye søkergrupper, sier Truls Ramberg, utvalgsleder og kurator i KOROs kunstseksjon.

Gjennom LOK gir KORO støtte til produksjon og formidling av kunstprosjekter i offentlige rom. Ordningen har som formål å stimulere til produksjon og utvikling innen fagfeltet lokalt og regionalt.

Årets søknadsfrist var 1. februar 2022. Se hvilke prosjekter som mottok støtte her.

Om medlemmene i fagutvalget:

Nora Adwan er billedkunstner med irsk-palestinsk bakgrunn og base i Bergen. Hun er utdannet kunstner ved Kingston University i London og Kunstakademiet i Bergen, og jobber tverrfaglig med installasjon, skulptur, tekst, foto, lyd og performance – ofte i samarbeid med andre kunstnere innen visuell kunst, scenekunst og/eller musikk. Adwan har stilt ut ved Kunsthall Stavanger, Lydgalleriet i Bergen og SAVVY Contemporary i Berlin, og har hatt flere kunstneropphold – blant annet på Townhouse Gallery i Kairo, Ashkal Alwan i Beirut og Terre sans Frontière i Zagora. Adwan har jobbet med kunst i offentlige rom både som utførende kunstner og som kunstkonsulent.

Elina Waage Mikalsen er kunstner og musiker fra Romssa/Tromsø, for tiden bosatt i Oslo. Hun er utdannet ved Nordland kunst- og filmskole under Kunstakademiet i Tromsø og ved Kunstakademiet i Oslo. I 2015 ble hun utnevnt til årets unge kunstner ved urfolksfestivalen Riddu Riđđu, og har siden deltatt i en rekke utstillinger og performancer – blant annet på Kunstnernes Hus, ved Telemark Kunstsenter og Nuuk Nordisk. Waage Mikalsen arbeider innenfor et bredt spekter av uttrykk med spesiell interesse for lyd. Hennes samiske bakgrunn er ofte utgangspunkt for arbeider som forsøker å avdekke og undersøke hullene i historien.

Trude Schjelderup Iversen er seniorkurator i KORO og doktorand i kunstteori ved Universitetet i Oslo, med avhandlingen The Aesthetics of Empathy. Hun har arbeidet som kurator siden 2001, blant annet som daglig leder i UKS og ved CCS, Bard College i New York. Schjelderup Iversen har publisert fagartikler i en rekke norske og internasjonale antologier, kataloger og bøker om samtidskunst. Egne bøker inkluderer The New Administration of Aesthetics (ed. 2007) og Materialets tale (ed. 2018). I 2018 programmerte hun KOROs første utdanningsmodul Kuratorpraksis + det offentlige rom, et fordypningsprogram delvis co-produsert av professor Suzanne Lacy ved Roski School of Art and Design, University of Southern California (USC).

Nora C. Nerdrum er kurator og leder for KOROs kunstseksjon. Nerdrum har mange års erfaring som kurator fra ulike deler av kunstfeltet. Siden hun ble ansatt i KORO i 2014, har hun gjennomført prosjekter i ulike offentlige sammenhenger. Flere av disse har dannet grunnlaget for en praksisbasert utforskning av kuratorens rolle i realiseringen av kunst i offentlige rom. Nerdrum er utdannet kunsthistoriker, og skrev hovedfag om den politisk engasjerte nyavantgarden på 1960–70-tallet i Norge. Hun har også en mastergrad i Visual Culture fra England med en kritisk studie av TV-mediets potensiale som forum for samtidskunst. Hun har virket som kritiker og skribent, og har styreverv i kunstkritikk.no og norsk kuratorforening. 

Truls Ramberg har ansvar for by- og stedsutviklingsprosjekter i KORO. Ramberg er utdannet kunsthistoriker og har vært kunstkritiker, blant annet i Aftenposten og Kunstkritikk.no, og kurator og prosjektleder ved Norsk design og arkitektursenter. Han har også vært ansatt som høgskolelektor ved Kunsthøgskolen i Oslo og Arkitektur og designhøgskolen i Oslo. Ramberg har tidligere vært kunstnerisk leder ved Norske Grafikere. For tiden er han, ved siden av jobben i KORO, også i gang med en Master i Urbanisme ved Arkitektur og designhøgskolen i Oslo.

Bo Krister Wallström har lang erfaring med å jobbe med kunst til ulike offentlige kontekster og miljøer. Han er utdannet billedkunstner ved akademiene i Bergen, Berlin og Krakow. I årene mellom 2008-2018 ledet Wallström KOROs arbeid med kunstordningen URO, med produksjonsbistand til bl.a.  Liberté  av Lars Ramberg,  Untuned Bell av AK Dolven, Studie av regjeringskvartalet  av Jumana Manna,  Solspeilet  av Martin Andersen, Ishuset  av Kjell Erik Ruud og Kongolandsbyen (EAL) av Fadlabi og Lars Cuzner; i tillegg til produksjon av verker og prosjekter i statlige nybygg som for eksempel Trondheim fengsel.