Fra Black Mountain College Research Project Papers. Fotograf: State Archives of North Carolina Raleigh, NC
Aktuelt

Deltakerne til kuratorprogrammet er klare!

Det var 48 søkere til årets utgave av programmet Kuratorpraksis + det offentlige rom da fristen gikk ut i mars. 12 deltagere er nå valgt ut.

Blant søkerne var det 6 menn og 42 kvinner. Et stort antall søkere var fra de nordligste delene av landet, men de fleste regionene var representert. Søkerne ble vurdert på bakgrunn av søknadskriteriene, men utvalget arbeidet også for å sette sammen en gruppe med ulik kompetanse og utdanningsbakgrunn. Geografisk tilknytning ble også tillagt vekt.

– Vi er veldig fornøyde med at interessen er så stor. Det tyder på at det er mange som har lyst til å arbeide innenfor vårt fagområde. Årets deltakere har bakgrunn fra ulike fagfelt, men alle gir uttrykk for at de ser fram til å gå mer systematisk inn i problemstillingene knyttet til kuratering av kunst i i offentlige rom. Vi ser fram til interessante diskusjoner og gjensidig læring når vi starter opp til høsten», sier seksjonsleder Nora C. Nerdrum.

Søknadene ble vurdert av KORO kunstseksjon ved Trude S. Iversen, Elisabeth Byre, Nora C. Nerdrum og Truls Ramberg.

Her er årets deltagere

Anniken Romuld har erfaring som produsent og kurator fra byutviklingsprosjektene «Hvor går Tromsø?», «Kunst og byrom langs sjøfronten» samt «Tromsø Sjøfront Laboratorium». Romuld har vært i programrådet for Vårscenefest – Tromsø scenekunstfestival (VSF) siden 2018. Romuld har master i Arkitektur fra Arkitektskolen i Aarhus, bachelor i Arkitektur fra Edinburgh College of Art, Skottland og kunsthistorie grunnfag fra Universitetet i Tromsø. Hun har siden 2010 jobbet som arkitekt ved byplankontoret i Tromsø kommune og før det som arkitekt hos 70°N arkitektur.

Aslak Juell Kristensen er produsent, og har lang erfaring med organisering av utstillinger og arrangementer innenfor kunst- og kulturbransjen. Han var kurator og produsent for utstillingene i Stormen Kulturhus kunst/dáidda i Bodø 2017 – 2019, med hovedansvar for å bygge opp Stormens eget galleri for visuell kunst og samtidskunst. Kristensen jobber for Akerselva Trebåtforening med et utstillingsprosjekt i kulverten under Oslo S.

Camilla R. Nicolaisen jobber med film, lyd, tegning og installasjoner. Hun har atelierplass ved Kysten, Troms Fylkeskultursenter. Ved siden av kunstpraksisen er hun med-grunnlegger og kurator for Open Out Festival, en årlig visuell kunstfestival i Tromsø med fokus på skeive perspektiver. Nicolaisen er også kunstkonsulent ved Helsehuset, Tromsø Kommune. Nicolaisen har MA i samtidskunst fra Kunstakademiet i Tromsø.

Carina Gjelsvik jobber til daglig i Innlandet fylkeskommune som produsent i Den kulturelle skolesekken, og med ulike utviklingsprosjekter. Gjelsvik har erfaring som prosjektleder for «Kunst i Kvam», en del av et stedsutviklingsprosjekt gjennom kunst i offentlige rom. Gjelsvik har en MA i kunsthistorie og årsstudium i Kulturledelse.

Elise Hoedemakers har siden 2016 vært ansatt som kurator og produsent ved Se Kunst i Nord-Norge, med base i Bodø. Hoedemakers er en del av leder- og kuratorteamet for Bodø Biennale #1 – #3, med ansvar for tverrkunstneriske og stedsspesifikke produksjoner i offentlige rom, utstillinger, og ulike fag- og formidlingstiltak. Hoedemakers er utdannet kunsthistoriker og har en MA i The History & Business of Art & Collecting: the Historic and Contemporary Art Markets ved Warwick University / Institut d’études supérieures des arts.

Goro Tronsmos praksis utspiller seg mellom billedkunst, scenekunst, arkitektur og som kritiker. I sine arbeider iscenesetter hun institusjonelle strukturer gjennom storskala levende arkitektoniske installasjoner, film og grafisk manipulasjon. Som kurator utviklet hun bl.a en kontekst for visning og produksjon av kunst for Øyafestivalen i Oslo 2014 og 2015, der festivalens forflytning til et boligstrøk ble utgangspunkt for utstillingen som iscenesettelse i offentlig rom. Tronsmo har en MA i regi fra Teaterhøyskolen i Oslo ved KHiO.

Håkon Lillegravens kuratorpraksis grunner i en interesse for utvikling og produksjon av kunstneriske ideer i dialog med lokale kontekster og menneskegrupper. Han var kuratorassistent for Oslobiennalens første utgave (2018-2020) og jobber nå som formidlingsansvarlig for Fotogalleriet. Lillegraven har en BA i Culture, Criticism and Curation fra Central Saint Martins, og har fullført ett år av sin MA i Moderne kultur og kulturformidling ved Københavns Universitet. Han har grunnkurs i scenografi og filmproduksjon.

Inga Skålnes har atelier på Rake Arbeidsfellesskap i Trondheim og jobber, ved siden av egen kunstnerisk praksis, som prosjektleder for Trondheim Open. Skålnes driver også Slå På Kunst, sammen med Carlos A Correia, som siden 2017 har jobbet med å vise kunst utenfor tradisjonelle visningssteder. Skålnes har en MA fra Kunstakademiet i Trondheim og BA fra Southampton Solent University.

Kristoffer Dolmen har lang erfaring med utstillingsproduksjon, kuratering, formidling, innkjøp og forvaltning av kunstsamlinger og organisering av artist in residence. Dolmen har vært produsent og kurator for en rekke utstillinger og prosjekter siden 2001, og er nå leder for Sámi dáiddaguovddáš (Samisk senter for samtidskunst) i Karasjok med ansvar for utstillinger og programvirksomhet. Dolmen har cand. mag. grad fra Universitetet i Bergen, videreutdanning fra Stockholms Universitet, og mastergrad i Skapende kuratorpraksis fra Universitetet i Bergen.

Lill K. Stensruds yrkesliv er tett knyttet opp mot hennes tverrfaglige bakgrunn, samt arbeidserfaring fra kunstinstitusjoner som Nasjonalmuseet, Henie Onstad Kunstsenter, Fotogalleriet, Galleri F15 og Momentum-biennalen, i tillegg til musikkinstitusjoner som Ultimafestivalen og organisasjonen Ny Musikk. Hun har erfaring som kunstkritiker og skribent for Billedkunst, Museumsnytt og Parergon. Stensrud har en prosjektlederstilling som kurator formidling i Ekebergparken. Hun er utdannet kunsthistoriker og musikkviter med hhv master i kunsthistorie og hovedfag i musikkvitenskap fra Universitetet i Oslo, begge med en spesialisering innenfor immateriell kunst.

Maria Danielsen har siden 2018 vært lektor i filosofi ved UiT og har siden samme år hatt ansvar for teoriundervisningen for BA ved Kunstakademiet i Tromsø. Danielsens drev KURANT i Tromsø (2011-2016), og fra 2013 til 2015 ledet hun kunstprosjektet «Nothing will grow together because nothing belongs together» i ubåtbasen Olavsvern i Tromsø. Danielsen har MA Filosofi Universitetet i Tromsø og BA Samtidskunst fra Kunst og designhøyskolen i Bergen.

Siri Leira arbeider med fotografi, skulptur og stedsspesifikke verk, har kuratorisk erfaring fra de kunstnerdrevne visningsrommene Semikolon, Percival Space og Saksumdal Tempel, og leder det rådgivende organet OKIOR (Oppland kunst i offentlige rom) ved Oppland Kunstsenter. Leira har en MA fra Kunstakademiet i Oslo, KHiO og utdanning fra Oslo Fotokunstskole.

NB!

14. september 2020 ble det bestemt at årets utgave av Kuratorpraksis + det offentlige rom utsettes, og at det ikke vil gjennomføres samlinger i inneværende år.  Vi håper vi kan invitere til den første av tre samlinger i februar 2021, dersom situasjonen tilsier at det er forsvarlig.

Deltakerlisten forblir den samme, men programmet kan komme til å endre form, og deler av det vil kunne skje digitalt. Vi ønsker ikke å lage et hel-digitalt program og vil programmere ut fra gjeldende omstendigheter.