Aktuelt

Koronapandemien og KOROs høstprogram

Covid-19 har dessverre fremdeles konsekvenser for hvordan vi kan planlegge for å gjennomføre arrangementer. Dette er konsekvensene det får for våre planer i høst.

Konferanse om kunst og byutvikling blir digital

Konferansen All About Art skulle finne sted i Trondheim i oktober. På grunn av usikkerheten rundt smitterisiko avlyses den fysiske konferansen i Trondheim 15. og 16. oktober.

KORO har besluttet at det i stedet skal utvikles et digitalt innhold som vil bli tilgjengelig for alle på våre nettsider. Vi vil komme tilbake med nærmere opplysninger rundt dette så snart de foreligger.

Kuratorprogrammet utsettes til 2021

Det er videre bestemt at årets utgave av Kuratorpraksis + det offentlige rom utsettes, og det vil ikke gjennomføres samlinger i inneværende år.  Vi håper vi kan invitere til den første av tre samlinger i februar 2021, dersom situasjonen tilsier at det er forsvarlig.

Deltakerlisten forblir den samme, men programmet kan komme til å endre form, og deler av det vil kunne skje digitalt. Vi ønsker ikke å lage et hel-digitalt program og vil programmere ut fra gjeldende omstendigheter.