Kunst til hele Norge

MÅGÅ på Store Marøy
Foto: Hanne Nygård

Kunst til hele Norge

I serien Kunst til hele Norge blir du kjent med ulike prosjekter som har blitt til med hjelp fra Lokalsamfunnsordningen til KORO.

Bli med til Stavanger, Skien, Oslo, Nordmøre og Tromsø. Fra måker på flukt, den lille bygda som ønsker seg kunst, og til performance i storbyens små og store offentlige rom. Samtlige kunstprosjekter har klare fellestrekk: de skal få oss til å stoppe opp, skape tilhørighet og gi oss felles erfaringer og minner.

Verden sett fra måkenes perspektiv

Kunstprosjektet Stories from Stavgersand tar utgangspunkt i et fenomen som etter hvert er blitt en utfordring langs hele kysten. På grunn av matmangel forlater måkene sitt naturlige habitat på øyer i havet og bosetter seg i byen, til plage for oss mennesker. MÅGÅ står bak kunstprosjektet, og beskriver det som en sammensatt poetisk opplevelse i form av en båtreise, en forestilling med poesi, musikk og visuelle tablåer.

Nåtidssituasjonen på Marøy blir sett gjennom Øyvind Rimbereids langdikt Solaris korrigert (2004), en framtidsvisjon som handler om hvordan befolkningen i Stavanger må forlate hjembyen fordi den er blitt ubeboelig.

Måkeskikkelsene tett sammen i ruinene.
Foto: Hanne Nygaard

Skikkelsene på Marøy vil minne oss om oss selv, men har trekk både fra en tenkt fortid og fremtid. Er de her frivillig, eller av nød og mistrivsel?

MÅGÅ

Foto: Hanne Nygaard

Oslohendelser

En storby består også av mange lokalsamfunn, bydeler med parker, gater, torg og andre steder der folk treffes. Oslohendelser er et kunstprosjekt som aktiverer disse små og store offentlige rommene, med en serie av seks performative hendelser på ulike steder i Oslo, i løpet av høsten 2021.

Words av Liam Alzafari består av neonskilt-installasjoner med ti arabiske kjærlighetsord. Foto: Elin Osjord/TrAP

TrAP (Transcultural Arts Production) og Kloden teater har til sammen produsert og lagt til rette seks ulike Oslohendelser. En rekke ulike kunstnere med sterke bånd til sine lokalsamfunn er blitt involvert, og har stått for gjennomføringen.

Foto: Elin Osjord/TrAP

Alle gode ting er tre

Den vesle bygda Ålvundfjord med 500 innbyggjarar ligg i Sunndal kommune på Nordmøre. Bygda er rik på natur og skog, men kunst finst det mindre av. Naturen der, men kva skjer om overraskande element kjem inn, kan ein sjå naturen på ein annan måte?

Initiativtakar Tora Seljebø samarbeidar med Ålvundfjord bygdelag, Sunndal kommune og grunneigar Lars Seljebø. Dei vil invitere ein kunstnar som arbeider med trekunst i det offentlege rom.

Langs den populære turstien til Seljebøvannet, er det tenkt at treskulpturar og folk skal møtast i prosjektet Kunst i skog – alle gode ting er tre.
Foto: stikkut.no

Hvem vil være med og starte et kunstakademi?

Etter 30 års politisk kamp ble Kunstakademiet i Tromsø etablert i 2007. For å markere 10-årsjubileet ble det i 2017 startet et arbeid, som resulterte i antologien Dream Academy.

Dream Academy Symposium er tenkt som en videreføring av bokutgivelsen. Programmet for symposiet skal fylles med blant annet foredrag, workshops og performance.

Foto fra Dream Academy, som viser et glimt av historien forut for etableringen av Kunstakademiet i Tromsø. Boka ble produsert av Kurant Visningsrom i Tromsø, et kunstnerdrevet initiativ.

Boka tar særlig for seg forhistorien til opprettelsen av akademiet, og nybrottsarbeidet som kunstnere i landsdelen fra tidlig 1970-tall la ned i kampen for å sikre kunstutdanning i Nord-Norge og Sápmi. Andre tekster i boka handler om akademiets første år.

En student ved Kunstakademiet viser fram et oppslag fra avisa Nordlys, der de første studentene blir spurt om sine forventninger til den nye utdanningsinstitusjonen.

Foto fra Dream Academy, 2021

Å bygge felles minner

Kan gamle byggesteiner i form av minner og historier brukes til å skape felles, fremtidige erfaringer? I Skien skal Kverndalen, en eldre del av byen, bli en ny bydel. Hvordan skape gode møteplasser og et trygt og inkluderende miljø, både for de som bor og de som kommer på besøk, spurte kommunen seg. Nå jobber de sammen med to kunstnere for sammen å finne svaret.

Skien kommune samarbeider med kunstnerne Stine Gonsholt og Marisa Ferreira. Foto: Kristine K. Wessel/Kulturbyrået Mesén

Kunst- og byutviklingsprosjektet Kverndalen i nytt lys – a Bigger Splash handler om minner, glemte historier, materialitet og sosiale fortellinger. Utbyggerne forplikter seg til å skape områder som inviterer til sosiale aktiviteter og lek. Prosjektet skal også løfte områdets estetiske kvaliteter.

Hvordan bruke etterlatt materiale som har mistet sin verdi? Dette er noe av det Ferreira er opptatt av og har brukt som utgangspunkt for Kverndalen-prosjektet. Foto: Kristine K. Wessel/Kulturbyrået Mesén

Hva er LOK og hvem kan søke om midler?

KOROs Lokalsamfunnsordning – LOK – skal stimulere til produksjon og formidling av kunstprosjekter i det offentlige rom, og bidra til utvikling innen fagfeltet lokalt og regionalt.

Profesjonelle kunstnere og kuratorer, sivilsamfunnsaktører og lokale og regionale myndigheter kan søke støtte til sine prosjekter gjennom LOK-ordningen. Aktører kan søke enten hver for seg eller i samarbeid. 

Har du spørsmål? Les mer om ordningen her.

Please click here to see the information in English.