Istvan Virags «nattehimmel-reservat» i skogen, hvor publikum kan oppleve en lys- og lydinstallasjon, og reflektere rundt sitt eget forhold til lys og mørke, teknologi og natur. Foto: Istvan Virag
Aktuelt

Stedsbasert kunst gjennom lokale relasjonerSamtidskunstfestivalen LANDART ble første gang arrangert i Gjerdrum kommune i 2012 og forener profesjonelle kunstnere og lokalbefolkningen. I LANDART 2023 er det umulig å ikke kjenne på den sterke sammenhengen av en naturkatastrofe og et felles traume – som i ettertid også har knyttet bygda sterkere sammen.

14.-29. oktober 2023 arrangeres samtidskunstfestivalen LANDART Gjerdrum for 7. gang, som en del av kulturuker i Gjerdrum. Festivalen forener profesjonelle kunstnere og lokale krefter for å skape relasjonell og stedsspesifikk kunst i landskapet i Gjerdrum og Nannestad. Verkene kan sees i skogen, på jorder og i landskapet ellers. Noen er synlig fra bakkenivå, andre ses best fra lufta. Festivalen ledes av kunstnerne Mari Meen Halsøy og Liva Mork, og mottok tilskudd fra KOROs Lokalsamfunnsordning i 2023.

Årets LANDART er den første festivalen siden det store kvikkleireskredet i desember 2020 – et skred der 11 personer mistet livet og mange mistet hjemmene sine. Skredet har blitt et felles traume og en nasjonal tragedie, hvor mange fortsatt er berørte.

Noen av kunstprosjektene utfoldes på jorder i nær tilknytting til selve rasstedet, som fra et fugleperspektiv minner om et sår som er i ferd med å gro i naturen og i menneskene. Her kan vi lese flerbetydende utsagn som LITEN TUE KAN VELTE STORT LASS (Kristian Skuterud) og UÅR – BEREDSKAP (Marius Nordby) pløyd i jord og leire av lokale bønder.

Et stort vaffelhjerte med tittelen Den lille bygda med det store hjertet (Thomas Jordet). Hjertet viser til den kollektive innsatsen, omsorgen og omtanken fra innbyggere og redningsmannskap som preget bygda i tiden etter skredet. Det er totalt syv pløyde verk, best synlig fra fly på vei til eller fra Gardemoen. Foto: Istvan Virag


Blant disse jordene kan man også se Jad El Khourys verk Healing Blanket – A platform for serendipities . Blendingsgardiner fra Beirut er sydd sammen og utgjør et teppe. Verket er lagt ut på jordet ved den gamle fredete Asbjørnsenseika. Arbeidene til El Khoury tematiserer kriser og traumer, men viser samtidig til tid som håp. I prosessen har El Khoury hatt samtaler med redningsmannskapet som kom først til skredområdet, og som gjorde livreddende innsats de første døgnene.

I skogen ved Lysdammen er det fire stedspesifikke verk: Natthimmel-reservat Gjerdrum, en lys og lydinstallasjon av Istvan Virag som oppleves best i mørket, men som også kan ses på dagtid. Med sitt prosjekt utforsker Virag kunstig lys om natten og hvordan menneskeskapt lys påvirker planter, dyr, mennesker og hele økosystemer. Kunstneren har skapt et «nattehimmel-reservat» i skogen, hvor publikum kan oppleve en lys- og lydinstallasjon, og reflektere rundt sitt eget forhold til lys og mørke, teknologi og natur.

Jad El Khourys verk Healing Blanket – A platform for serendipities. Sammensydde tepper fra Libanon ligger på gresset over en lengre tid og når de deretter fjernes synligjør en forskjell i gressets farge. Jad El Khoury inviterte også lokalbefolkningen til en piknik og samtale på teppene, hvor det ble servert mat. Foto: Istvan Virag

I den norske Landart-tradisjonen ligger en respekt for naturen, derfor blir også de fleste kunstverkene enten fjernet av kunstneren selv, eller brytes ned av naturen etter en periode. I stedet for å skape et varig monument, er det utforskningen og utprøvingen av idéer og selve prosessen som er det viktigste.

UÅR – BEREDSKAP (Marius Nordby), et budskap med mange betydninger, pløyd i jordet. Foto: Istvan Virag

LANDART Gjerdrum er et samarbeid mellom Gjerdrum kommune og Gjerdrum bondelag, samt Nannestad kommune og Nannestad bondelag. Prosjektet er støttet av KORO, BKV, Viken fylkeskommune, Sparebankstiftelsen DNB og Bergesen stiftelsen.