Oslo kommune v/Bydel Grorud fikk i 2023 tildelt midler fra LOK til prosjektet Kunst ved Grorud T-banestasjon. I samarbeid med ungdom fra Apalløkka skole på Ammerud har kunstner Lars Kjemphol aktivert T-banestasjonsområdet med veggmalerier og belysning. Kunstprosjektet er en del av Groruds områdesatsing. Foto: Oslo kommune
Aktuelt

Søknadsrekord til LOK 2024

Flere enn noensinne har søkt om midler til å jobbe med kunst i offentlige rom. KORO mottok totalt 290 søknader til årets LOK-ordning, mot 209 i fjor.

Antall søknader til Lokalsamfunnsordningen (LOK) 2024 slår også den tidligere rekorden fra 2022, hvor 248 søkte KORO om prosjektstøtte og produksjonsbistand.  

– Vi har hatt en jevn økning i antall søkere fra år til år, men denne gangen er det virkelig stor pågang. Det er fint å se at så mange har lyst til å jobbe med kunst i offentlige rom, sier Truls Ramberg, kurator i KORO og utvalgsleder for LOK.

Målet med LOK-ordningen er å stimulere til utvikling, produksjon og formidling av kunst i offentlige rom over hele landet. Gjennom den søkbare tilskuddsordningen ønsker KORO å styrke samarbeidet med kunst- og kunstnermiljøer i regioner, kommuner og fylkeskommuner.

Årets søknadsfrist var 1. februar. Den største søknadsbunken er fra frie kuratorer og kunstnere. Samtidig har antall søknader fra kommuner og fylkeskommuner doblet seg siden 2023, fra 24 søknader i fjor til 50 i år – også dette ny rekord.

– Vi har forsøkt å tydeliggjøre for kommuner at LOK-ordningen rommer mer enn ren by- og stedsutvikling, man kan søke på alle slags typer kunstprosjekter. Dette kan kanskje forklare noe av økningen, sier Ramberg.

– Nå jobber vi intenst med å vurdere og behandle alle søknadene.

Listen over tilskudd offentliggjøres onsdag 10. april kl. 10.00.

To utvalg vurderer søknadene

Utvalgenes oppgave er å sikre bredde i kunstprosjektene, høy kvalitet, og en best mulig geografisk spredning. Kunstner Sanjey Sureshkumar er nytt utvalgsmedlem i 2024, og overtar plassen til kunstner Elina Waage Mikalsen i komiteen for LOK kunstnere og kuratorer. Ellers består de to utvalgene av de samme medlemmene som i fjor.

Komiteen for LOK kunstnere og kuratorer består av:

Kunstner Nora Adwan, Ana María Bresciani (KORO), Truls Ramberg (KORO), kunstner Sanjey Sureshkumar og Bo Krister Wallström (KORO).

Komiteen for LOK kommuner består av:

Stedsutvikler Moa Björnson, Elise Cosme da Silva Hoedemakers (KORO), kunstner og kurator Karolin Tampere, Truls Ramberg (KORO) og Bo Krister Wallström (KORO).

Les mer om LOK-ordningen