Søk støtte

KORO gir støtte til produksjon av kunst i ulike offentlige arenaer. Profesjonelle kunstnere, kuratorerog aktører fra lokale og regionale myndigheter kan søke. Nye midler utlyses en gang i året. I tillegg støtter KORO ulike tiltak som øker kunnskapen og kompetansen om kunst i offentlige rom.

Søk prosjektstøtte!

Les mer