USN Universitetet i Sørøst-Norge, campus Ringerike, sentralbygg

I forbindelse med nytt sentralbygg på Universitetet i Sørøst-Norge, Campus Ringerike, har universitet fått en egen samling av Per Inge Bjørlos kunst.


Vis på kart
Lukk kartet
Finn veien

Finn veien til USN Uni­ver­si­te­tet i Sørøst-Nor­ge, cam­pus Rin­ge­ri­ke, sen­tral­bygg

eller
Finn stedet der du er nå
Velg transporttype:
Avbryt
 • Sorgserien 2019, Per Inge Bjørlo. Fotograf: Werner Zellien
 • Sorgserien 2019, Per Inge Bjørlo. Fotograf: Werner Zellien
 • Sorgserien 2019, Per Inge Bjørlo. Fotograf: Werner Zellien
 • Sorgserien 2019, Per Inge Bjørlo. Fotograf: Werner Zellien
 • Sorgserien 2019, Per Inge Bjørlo. Fotograf: Werner Zellien
 • Sorgserien 2019, Per Inge Bjørlo. Fotograf: Werner Zellien
 • Sorgserien 2019, Per Inge Bjørlo. Fotograf: Werner Zellien
 • Sorgserien 2019, Per Inge Bjørlo. Fotograf: Werner Zellien
 • Sorgserien 2019, Per Inge Bjørlo. Fotograf: Werner Zellien
 • Sorgserien 2019, Per Inge Bjørlo. Fotograf: Werner Zellien
 • Heads from balance 1, Per Inge Bjørlo. Fotograf: Werner Zellien
 • Heads from balance 1, Per Inge Bjørlo. Fotograf: Werner Zellien
 • Heads from balance 2, Per Inge Bjørlo. Fotograf: Werner Zellien
 • Heads from balance 2, Per Inge Bjørlo. Fotograf: Werner Zellien
 • Blikk, Per Inge Bjørlo. Fotograf: Werner Zellien
 • Blikk og Ritt, Per Inge Bjørlo. Fotograf: Werner Zellien
 • Ritt, Per Inge Bjørlo. Fotograf: Werner Zellien
 • Blikk, Ein kunstners reise og Ritt, Per Inge Bjørlo. Fotograf: Werner Zellien
 • Ein kunstners reise, Per Inge Bjørlo. Fotograf: Werner Zellien
 • Blikk, Ein kunstners reise og Ritt, Per Inge Bjørlo. Fotograf: Werner Zellien
Klikk for å zoome

Om prosjektet

Om prosjektet

Det nye sentralbygget samler fellesfunksjoner og er universitetets nye hovedinngang. Til vestibylen har Bjørlo utført Sorgserien 2019 i glass, et integrert verk som består av tolv felt på til sammen 8 x 5,4 meter. Motivene er påført glasset med digitaltrykk, og veggen fremstår som et mylder av felt og rammer. Dels er det sort-hvitt, dels svært fargesterkt.

Både former og figurer henviser til konkrete motiver fra Bjørlos grafiske produksjon. I den øvre frisen er referanser fra nyere motivkretser plassert som titteskap i hvert sitt flammende fargefelt. Innfelt i de seks nederste feltene hinter Bjørlo til konkrete elementer i sine tidligste verk. Det er som om han har benyttet glassveggen på Ringerike til å gjøre opp regnskap over eget kunstnerskap.

USNs Bjørlosamling er i forbindelse med kunstprosjektet utvidet til å inkludere fem grafiske arbeider. Elementer fra disse er gjengitt også i glassveggen. Sammen utgjør de et slags overblikk over Bjørlos grafiske virke gjennom nesten fire tiår. De nyeste arbeidene er de mest abstrakte.

– Når jeg ikke føler at jeg klarer å løse hverdagen, så kan jeg sette meg med en blyant og bare lage punkter som refererer til tankerekkene i hodet mitt. Kanskje man kan kalle disse arbeidene for selvportretter? Punktene viser til erfaringer som er lagret i kroppen, sier Bjørlo.

Ritt, Blikk og En kunstners reise var del av installasjonen Indre rom I på Henie Onstad kunstsenter i 1984. Installasjonen hadde direkte sammenheng med at Bjørlo flyttet til nettopp Hønefoss i 1980, med påfølgende utforskning av området. Rommet var fylt av slike store linoleumssnitt og industrimaterialer i gummi. Gjennom disse materialene driver Bjørlo konkret minneutforskning. Industriminnene kobler sammen barndom og voksentid: fra oppveksten i Spjelkavik til etablering på Ringerike – og den samfunnsmessige utviklingen som har pågått parallelt. Fra den gang industribedriftene var stedsbyggere, til et norsk, postindustrielt samfunn. Bjørlo regnes som en representant for nyekspresjonismen, og behandler enkeltmenneskets subjektive opplevelse av disse samfunnsendringene.

Fakta

Fakta

Besøksadresse

Bredalsveien 14, 3511 HØNEFOSS

Kunstner
Ferdigstilt dato

01.09.2019

Kunstfaglig prosjektleder
Kurator

Reidun Bull-Hansen, KORO

Mottakerinstans

Laila Gustavsen, USN (til 2018)
Camilla Josephson Sværi, USN (fra 2018)

Prosjektleder

Siri Grønneflåta, Statsbygg

Entreprenør

HENT AS

Byggherre

Statsbygg

Varighet

Permanent

Tilgjengelighet

Tilgjengelig for publikum

Program

Kunst til statlige nybygg

Bjørlo forteller om kunsten i det nye sentralbygget:

Bjørlo forteller om kunsten i det nye sentralbygget:

Kunstverk

Kunstverk

Relatert innhold

Del dette prosjektet