Universitetet i Stavanger, ny energisentral

KORO er i gang med å utvikle et kunstprosjekt til den nye energisentralen, som bygges på campusområdet til Universitetet i Stavanger (UiS).

Energisentralen er planlagt ferdigstilt høsten 2024. Rendering: Link Arkitektur.
Energisentralen er planlagt ferdigstilt høsten 2024. Rendering: Link Arkitektur.

Om prosjektet

Energisentralen er tegnet av Link Arkitektur, og måler 2064 kvadratmeter fordelt over fire etasjer. Det kvadratiske nybygget har knekte hjørner og innskjæringer, som danner utsiktspunkter og gir en skulpturell form.

Terrenget på tomten har en høydeforskjell på cirka fire meter, hvor hovedinngangspartiet er skåret inn i byggets andre etasje på nordøstlig side. På nordsiden er det planlagt sykkelparkering, og her bygges også en høy skorstein. På byggets sørside, hvor terrenget er lavest, vil det etableres et torg med innsyn til de tekniske installasjonene som befinner seg bak de to etasjer høye glassfasadene.

Når den nye energisentralen står ferdig vil UiS kunne redusere klimagassutslipp knyttet til energiforbruk med 80 prosent, og redusere strømforbruket knyttet til varme- og kjøleløsninger med 62 prosent.

Nærmere informasjon om kunsten til energisentralen publiseres ved ferdigstillelse i 2024.

Detaljer

Adresse

Kjell Arholms gate 41, 4021 Stavanger

Fylke

Rogaland

Prosjektleder

Pernille Skar Nordby , KORO

Kurator

Ida Højgaard Thjømøe

Assisterende kurator

Sofie B. Ringstad

Arkitektkontor

LINK arkitektur AS

Byggherre

Statsbygg

Totalentreprenør

Kruse Smith AS

Milepæler

Mars 2023


Oppdragsbrev

Juni 2023


Innstilling kurator

Oktober 2024


Planlagt ferdigstilling