UiT Norges arktiske universitet, Tromsø, Teknologibygget

Med en beliggenhet på 69 grader nord er Universitetet i Tromsø verdens nordligste universitet og den største forsknings- og utdanningsinstitusjonen på Nordkalotten. Kunsten til deres nye teknologibygg gir et perspektiv på hvor man er i verden.

Big Green Wave, Andreas Siqueland. Fotograf: Joar Nango

Om prosjektet

Høgskolen i Tromsø og Universitetet i Tromsø ble i 2009 organisert som én institusjon, og heter nå UiT Norges arktiske universitet. Etter fusjonen ble ingeniørutdanningen flyttet til universitetets bygninger i Breivika, og realfags- og teknologimiljøet ved universitetet ble samlet i et nytt bygg. Forsknings- og undervisningsområdene her inkluderer romfysikk, geofysikk, dataanalyse og sensorteknologi, energi og klima, studier i ingeniørfag, sikkerhet, luftfart og maritime fag.

Utenfor realfagsbygget har kunstnerduoen Lutz-Rainer Müller (DE) og Stian Ådlandsvik (NO) laget en installasjon av ti gatelamper som alle har ulik opprinnelse og utforming. Lampene kommer fra byene med verdens største containerhavner og flyplasser, som Tokyo, Chicago og Singapore. Lampene er satt opp i den vinkelen som ville ha vært 90 grader på opphavsstedet, og peker derfor i ulike retninger. De er programmert til å lyse når det er mørkt i byen de kom fra, og dette blir til et spill med lys døgnet igjennom. Sammen skaper de et poetisk uterom som gir et større perspektiv på hvor man befinner seg i verden.

Tre andre kunstnere har også bidratt med arbeider til teknologibygget. Unni Gjertsens (NO) Dakar – Oslo har form av en bok og et jernobjekt. Espen Sommer Eide (NO) har laget seks trykk og et temporært videoverk. Og på veggen utenfor brosimulatoren i bygget henger Big Green Wave av Andreas Siqueland (NO). Det viser abstraherte bølgeformer i grønt og blått som et heldekkende sceneteppe til bølgeteateret i simulatoren innenfor.

Detaljer

Adresse

Universitetsvegen 31

Fylke

Kunstnere

Andreas Siqueland
Unni Gjertsen
Espen Sommer Eide
Stian Ådlandsvik
Lutz-Rainer Müller

Ferdigstilt dato

31.10.2015

Kunstfaglig prosjektleder

Stine Arnet Høyem

Kunstkonsulent(er) i kunstutvalget

Ole John Aandal
Ellen Johanne Røed

Arkitektkontor

Arkitektstudio AS

Byggherre

Statsbygg

¨
Varighet

Permanent

Tilgjengelighet

Tilgjengelig for publikum

Program

Kunst til statens nybygg

Kunstverk

Material Vision – Silent Reading av Espen Sommer Eide

Dis-Position av Stian Ådlandsvik og Lutz-Rainer Müller

Milepæler

31.01.2012


Oppdragsbrev

07.08.2012


Oppnevning kunstkonsulenter

06.05.2013


Godkjent kunstplan

30.10.2015


Alle kunstprosjekter ferdigstilt