Skjold leir

Sju overdimensjonerte metallkuler på sletta utenfor flerbrukshallene viser at kreativitet, lek og snedige strategier er relevant i det militære såvel som i spill. I et nytt parkområde i leiren kan både militært ansatte og sivile prøve spilleegenskapene sine i en boulespark av vanlig størrelse.

Boulebane, Mari Røysamb og Ole Rosén. Fotograf: Røysamb/Rosén

Om prosjektet

I Indre Troms, lengst øst i Målselvdalen, ligger Skjold militærleir, som ble bygget ut under den kalde krigen, i perioden 1953–1956. Det nye kunstprosjektet som er laget til leiren består av sju stålkuler som er plassert utover den naturlig kuperte sletten utenfor anleggets flerbrukshaller. Kunstnerne, Mari Røysamb (NO) og Ole Rosén (NO), har latt seg inspirere av boules eller petanque, et spill som kan få en til å tenke på eldre franske og italienske menn som møtes i byens parker for å fordrive tiden med litt ballspill og prat.

Seks av kulene, i blankpolert stål, ligger spredt rundt en mindre, rødlakkert kule (i petanquespillet kalt jack-en), som om vi var tilskuere til et virkelig petanquespill mellom usynlige kjemper. På en leken og uskyldig måte henspiller verket på aktivitetene som finner sted i leiren gjennom assosiasjonene spillet vekker til forsvar, strategi og mer alvorstungt «kulekast» i militærøvelser eller skarpe trefninger. Ved å knytte sammen Forsvarets aktiviteter og petanquespillet inviterer verket til å kaste et åpent og fordomsfritt blikk på aktivitene som foregår i denne og tilsvarende leirer rundt om i landet.

Røysamb og Roséns verk er todelt. Man kan selv prøve sine ferdigheter i boules i området utenfor velferdsbygningen, der en bane for fysisk spill er bygget i et område hvor både militære og sivile oppholder seg.

Kunstplanen bygger på Forsvarets egne retningslinjer for kunst i anleggene sine, som legger vekt på å synliggjøre Forsvarets samfunnsbevissthet, internasjonale engasjement og teknologiske nivå, dets historie og tradisjon. Forsvaret sikter mot at kunsten skal bidra til å utfordre og engasjere innad. Utad skal kunsten være en formidler i Forsvarets møte med det sivile samfunnet.

Detaljer

Adresse

9335 Øverbygd

Fylke

Kunstnere

Mari Røysamb
Ole Rosén

Ferdigstilt dato

01.07.2015

Prosjektansvarlig

Janicke Heggem Rudi Iversen
Dag Wiersholm
Mette Kvandal

Kunstkonsulent(er) i kunstutvalget

Inge Pedersen
Jenny-Marie Johnsen

Byggherre

Forsvarsbygg

Arkitektkontor

Borealis Arkitekter as

Mottakerinstans

Forsvaret

¨
Varighet

Permanent

Tilgjengelighet

Tilgjengelig for publikum

Program

Kunst til statens nybygg