Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter

I Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteters (HL-senterets) nye tilbygg på Bygdøy i Oslo har Camille Norment skapt en stedsspesifikk og sekvensielt fremført lydinstallasjon, basert
på klangen fra DS Donaus skipsklokke.

Sekvensielt fremført lydinstallasjon basert på klangen fra DS Donaus skipsklokke, Camille Norment. Fotograf: Niklas Hart

Om prosjektet

Verket oppleves i flere dimensjoner. Som lyd, men også fysisk som vibrasjoner i benken – og visuelt, ved at lyden forplanter seg som bevegelse i vannspeilet utenfor. Komposisjonen er basert på klangen fra DS Donaus skipsklokke, som er utstilt i senteret. 

Klokkers klang har mange betydninger. De har gjennom historien ringt til både feiring og sorg. Bruk av klokker inngår i de fleste kulturer og har referanser som går langt tilbake i tid. Kunstnernes ide om bruken av DS Donaus klang skaper på denne måten et åpent og universelt lydbilde som favner bredt. Samtidig kan referansen forstås helt konkret i det den direkte peker på en av dramatisk hendelse i norsk okkupasjonshistorie. DS Donau ble brukt i den største enkeltdeportasjonen av jøder fra Norge under andre verdenskrig.  

Mot slutten av krigen ble skipet senket av den norske motstandsbevegelsen. Skipsklokken ble senere hentet og tatt vare på for ettertiden. Klokkens egen historie styrker dens symbolkraft der klangen kan forstås som både et vitnesbyrd om fortidens alvor og budbringer om fremtidig håp.  

Lydinstallasjonen er plassert i den glasskledde passasjen som forbinder ny og eldre bygningsmasse – mellom Villa Grande og den nye bygningen. Klangbildet understøtter glasspassasjens funksjon som et mellomrom og et sted der publikum kan finne sted for hvile og kontemplasjon. Lydkomposisjonen er bygget opp sekvensielt og består også av stille partier.  

Camille Norment (f. 1970 i Silver Spring, Maryland) er en Oslo-basert amerikansk kunstner som beveger seg mellom ulike sjangre og uttrykk. I sine arbeider, det være seg installasjon, skulptur eller performance, reflekterer Norment ofte rundt motsetningers kraft. Hennes kunstneriske praksis kjennetegnes av teknisk såvel som tematisk kompleksitet, med en dyp klangbunn av tematiske innganger og fortolkningsmåter. 

Kunstprosjektet er realisert av KORO med finansiell støtte fra HL-senteret. KORO har ledet kunstprosjektet med ansvar for prosjektstyring og gjennomføring. 

HL-senteret ble opprettet i 2001 og flyttet inn i Villa Grande i 2005. Senteret er et forsknings-, dokumentasjons- og formidlingssenter med spesielt fokus på Holocaust og andre folkemord, i tillegg til minoriteters vilkår i moderne samfunn. Det er ca. 45.000 personer som besøker senteret årlig, inkludert 7000 skoleelever.

Detaljer

Adresse

Huk aveny 56, 0287 Oslo

Fylke

Oslo

Kunstner

Camille Norment

Ferdigstilt dato

29.09.2021

Prosjektansvarlig og kurator

Janicke Heggem Rudi Iversen , KORO

Kurator

Stine Arnet Høyem , (til desember 2019)

Arkitektkontor

Transborder Studio AS

Byggherre

Statsbygg

¨
Varighet

Permanent

Tilgjengelighet

Tilgjengelig for publikum

Program

Kunst til statens nybygg

Kunstverk

Milepæler

Vinter 2019


Statsbygg tildeler KORO kunstoppdrag

Vår 2019


Kunstutvalg etableres og tomt befares

Høst 2019


Kurator legger frem forslag til valg av kunstner

Vår 2020


Gjennomføring av forprosjekt ved invitert kunstner

Høst 2020


Kunstplan godkjennes og gjennomføring av kunstprosjekt igangsettes

Vår 2021


Produksjon av kunstprosjekt. Formidlingsplan utarbeides.

Høst 2021


Kunstprosjekt ferdigstilles.

September 2021


HL-senteres nybygg åpner og kunstprosjekt avdukes